JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Vlogs zetten de boel op scherp

Studenten worden vloggers. Studenten denken na over de effecten en grenzen van vlogs en maken er zelf één.

Vlogs zetten de boel op scherp
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Mentimeter of Kahoot, smartboard, smartphones van studenten
In te zetten bij:
SLB / Nederlands

Competentie

Begrip:

 • Herkent veelgebruikte standaardtechnieken.
 • Begrijpt hoe mediaproducenten deze technieken inzetten om hun doelstellingen te realiseren. Gebruikt deze kennis om mediaboodschappen kritisch te evalueren.
 • Beseft dat het format van een mediaboodschap de inhoud die wordt overgedragen bepaalt.

Communicatie:

 • Gebruikt media om persoonlijke en professionele informatie te delen. Gebruikt diverse toepassingen om unieke eigen content te creëren.
 • Apparaten, software en toepassingen gebruiken

Strategie:

 • Doelen realiseren met media

Thema

Jezelf online profileren

Lesdoelen

Studenten denken na over de effecten en grenzen van vlogs en maken er zelf één.

Te leveren producten

Een vlog en presentatie

Beginsituatie

.

Vooruitkijken - 20 min

Een vlogger kiest ervoor om zijn leven te delen met zijn volgers. Het lijkt er dan ook op dat vloggers het niet erg vinden dat hun privacy wordt geschaad. We kijken samen naar het fenomeen vloggen en bepalen of vloggen een goede weerspiegeling is van iemand zijn leven.

Dat vloggen niet alleen gaat over de mooie belevenissen van iemand is te zien in de documentaire Shinewereld van BNN (3doc op NPO.nl). In de documentaire is te zien dat bekende vlogsterren zoals Vera Camilla en Cinemates het ook soms moeilijk hebben. Het leven is nu eenmaal niet perfect en als vlogger laat je liever alleen de leuke dingen zien aan je kijkers. Een vlog is dus niet een goede afspiegeling van de werkelijkheid.

Je kunt ook alleen naar de trailer van Shinewereld kijken op Youtube.

Televisiezender BNN wilde in 2015 laten zien hoe het is om constant te vloggen. Wat gebeurt er met je wanneer alles van je leven te volgen is? Dat is te zien in de serie Superstream me! In dit fragment uit de laatste aflevering is goed te zien hoe de makers, Tim den Besten en Nicolaas Veul, reageren op het feit dat ze constant gevolgd worden. Ze gaan daar allebei verschillend mee om.

Laat de studenten eventueel met Kahoot* of Mentimeter** de volgende vragen beantwoorden:

*Kahoot, wil je weten hoe dat werkt?

**Mentimeter, wil je weten hoe dat werkt?

 

Wat betekent het woord vloggen?

 1. Het is een samenvoeging van de woorden video en bloggen
 2. Het is een Engels woord voor ‘waargebeurd’
 3. Het is een soort camera

Hoe kan je met vloggen geld verdienen?

 1. Je kan alleen geld verdienen wanneer je producten laat zien in je video
 2. Je kan alleen geld verdienen wanneer je gaat vloggen voor een bedrijf
 3. Je wordt betaald voor de hoeveelheid views

Waarmee mag je geen geld verdienen als vlogger?

 1. Wanneer er andere mensen in je video voorkomen
 2. Wanneer je muziek gebruikt van een artiest waar je geen toestemming voor hebt gevraagd
 3. Wanneer je gaat vloggen terwijl je nog geen 18 bent

Open vragen:

Wie kijken er naar vlogs? Heeft iemand zelf al eens gevlogd? Mogen we dat zien?

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Vloggers filmen hun dagelijkse routines en delen dit met iedereen die het maar wil zien. Het is voor een vlogger belangrijk om veel aandacht te krijgen voor de video. Vlogger Ismael Ilgun en zijn vrienden hebben daar best veel voor over. Wat vinden jullie daarvan? Mogen vloggers in hun video ook de wet overtreden om zo meer kijkers te trekken? En waar ligt precies de grens?

Opdracht 1

Bespreek dit met je studenten door ze in groepen van max. 5 uiteen te laten gaan. Geef ze een A3 vel mee en laat hen samen antwoorden vinden op deze vragen.

Om de discussie wat aan te wakkeren, kun je ze ook laten reageren op een stelling. Verdeel ze vooraf in twee groepen: voor en tegen. Laat ze vervolgens op een A3 vel beargumenteren waarom ze voor of tegen zijn.

Bespreek dit daarna klassikaal.

 

Huiswerkopdracht

Maak een vlog! Je gaat in tweetallen te werk. Zorg dat je het volgende in je vlog terug laat komen:

 • Jouw eerste uur na schooltijd
 • Zorg dat mensen om je heen die gefilmd worden zich ‘veilig’ voelen
 • Laat minstens 1 iemand anders aan het woord in je vlog

De video duurt maximaal 3 minuten en je post deze Youtube, Vimeo of op Stream. Op Stream kun je je video alleen voor je klas zichtbaar maken.

In de volgende les laten jullie weten hoe jullie te werk zijn gegaan. Vertel aan de klas hoe jij ervoor hebt gezorgd om zoveel mogelijk kijkers te trekken. Deze presentatie duurt 5 minuten.

Terugkijken - 10 min

De studenten krijgen terugkoppeling van klasgenoten op de gemaakte vlog en op de presentatie.

 • Wat trekt de aandacht?
 • Wat werkt goed?
 • Van wie zou je vaker vlogs willen zien?

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie