JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Video cv 1 | kennismaken

Studenten leren elkaar en zichzelf kennen als voorbereiding op het maken van een video cv.

Video cv 1 | kennismaken
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Mentimeter | beamer | laptops
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Kan digitale en online media gebruiken wanneer dit wordt gevraagd en weet wanneer toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Kennismaken met video cv

Lesdoelen

Aan het eind van de les kunnen studenten benoemen waarom ze een video cv gaan maken en wat ze de komende lessen gaan doen. De studenten leren elkaar ook iets beter kennen.

Te leveren producten

Niet van toepassing.

Beginsituatie

De studenten zijn nieuw op de opleiding en kennen elkaar nog niet goed. Daarnaast is ook de BPV nog niet begonnen, maar begint het voorbereiden hierop.

Vooruitkijken - 30 min

Start de les met een woordweb in Mentimeter. Stel de studenten de vraag: Waar denk je aan bij solliciteren?

Hiermee activeer je de voorkennis en kun je alvast het gesprek aangaan wat studenten verstaan onder solliciteren.

Vertel vervolgens hoe de lessenreeks is opgebouwd. Vertel dat de komende vijf lessen in het teken staan van het maken van een video cv.

Wat gaan we doen:

  • Onderzoeken wat jullie kwaliteiten en eigenschappen zijn.
  • Het schrijven of verbeteren van een cv.
  • Het schrijven van een script en het maken van een video motivatiebrief.

Bespreek de onderstaande onderdelen. Je kunt dit doen door middel van een powerpoint of via Mentimeter om te kijken wat studenten zelf al weten.

Waarom een video?

  • Opvallen tussen andere sollicitanten
  • Het is super hip om te doen.
  • In een video kun je jezelf beter presenteren dan in een brief.
  • Je boodschap komt beter over.

Uitvoering - 20 min

Opdracht: wat is de leugen?

De studenten schrijven drie zinnen op over zichzelf. Twee zinnen zijn waar, één zin is een leugen. Elke student krijgt een paar minuten de tijd om de zinnen op te schrijven, voordat ze van elkaar moeten raden wat waar is en wat niet.

Voorbeeld:
Meester Rik woont in Utrecht.
Meester Rik is 34 jaar oud.
Meester Rik heeft geen rijbewijs.

Nadat alle studenten de drie zinnen hebben bedacht, mogen ze om de beurt de zinnen voorlezen. Je kunt op verschillende manieren laten bepalen wat de groep denkt dat waar is en wat niet. Bijvoorbeeld door 3 gekleurde kaartjes te laten opsteken, zit op je stoel/sta voor je stoel/sta op je stoel, of door de hoeveelheid vingers die opgestoken worden te laten variëren.

Terugkijken - 10 min

Bespreek kort na wat de studenten van de opdracht vonden. Geef ook de ruimte om nog vragen te stellen over de lessen die gaan komen in de volgende weken.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie