JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Video cv 5 | video opnemen

De studenten maken met behulp van een eerder gemaakt script een video om te solliciteren voor een stageplek.

Video cv 5 | video opnemen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Mobiele telefoon of camera | laptops
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Kan digitale en online media gebruiken wanneer dit wordt gevraagd en weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van persoonlijke doelstellingen.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Video cv

Lesdoelen

Aan het eind van de les kunnen studenten hebben de studenten een video opgenomen. Ook kunnen ze tips en tops geven over de video van elkaar.

Te leveren producten

Een motivatie video

Beginsituatie

De studenten hebben tijdens de afgelopen vier lessen geleerd wat een video cv is en hoe deze gemaakt kan worden. Ze hebben een script bij zich en zijn klaar om te beginnen met het opnemen van de video’s

Vooruitkijken - 5 min

Start de les met een korte terugblik op de gemaakte scripts. Is iedereen er klaar voor om vandaag de video’s te gaan opnemen? Ziet iedereen er representatief uit?

Uitvoering - 50 min

Opdracht 1

In kleine groepen oefenen de studenten door hun tekst voor te dragen. Ze geven elkaar tips en tops.

Opdracht 2

In kleine groepen gaan de studenten de video’s opnemen. Ze gaan naar verschillende ruimtes/plekken om te voorkomen dat er andere groepjes door de opname heen praten. De studenten helpen elkaar door elkaar te filmen. Als het lukt is het fijn om alles in 1 opname te vertellen. Lukt het studenten niet om alles in één keer te vertellen, dan worden er losse takes opgenomen van losse stukjes.

Opdracht 3

De groepjes die klaar zijn met het opnemen kunnen gaan editen. Handige edit software is voor Apple iMovie en voor Android Youcut. Mochten studenten zelf met andere software werken, kun je dit ook toelaten.

Belangrijk om nog te bespreken is hoe de video’s worden verspreid. Je kunt deze video laten zien over hoe een video op YouTube prive/verbogen gedeeld kan worden. Ook kan er worden gekozen voor het delen via whatsapp, mail, wetransfer, etc. Sommige scholen hebben hier een platform voor, dit kan ook worden gebruikt hiervoor.

Terugkijken - 5 min

Bespreek met de klas hoe het is gegaan. Hoe was het om video’s op te nemen? Zijn ze gelukt? Vond je het leuk om te doen?

Tot slot kun je via Mentimeter vragen of de studenten de lessenreeks willen beoordelen. Hoe vonden studenten het om een video cv te maken? Zouden studenten dit vaker doen?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie