JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Video-cv 3 | Een cv schrijven

De studenten maken een digitaal cv.

Video-cv 3 | Een cv schrijven
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Dierenkaarten | laptops | voorbeeld cv
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Cv schrijven

Lesdoelen

  • De student kan zichzelf beschrijven aan de hand van een dierenkaart;
  • De student kan beschrijven hoe een geschreven cv is opgebouwd.

Te leveren producten

Een digitaal cv

Beginsituatie

De studenten hebben eerder elkaar al leren kennen en hebben eigen kwaliteiten beschreven en kwaliteiten die handig zijn voor het werkveld beschreven. Sommige studenten zullen eerder al een cv hebben gemaakt, maar ook zullen velen dit nog niet eerder hebben gedaan.

Vooruitkijken - 15 min

Blik terug op de vorige les: welke kwaliteiten heb jij? En welke kwaliteiten wil je nog ontwikkelen?

Opdracht 1

Op tafel liggen kaartjes van dieren. Elke student pakt een kaartje met een dier, waarvan zij denken dat ze dezelfde kwaliteiten hebben. Bijvoorbeeld: een leeuw, omdat hij goed kan leidinggeven.

Laat studenten dit met elkaar in groepjes na bespreken of doe dit klassikaal.

Uitvoering - 35 min

Opdracht 2

Vertel dat we vandaag een digitaal cv gaan maken. Sommige studenten hebben mogelijk eerder een cv hebben gemaakt in een vorig studiejaar, maar anderen zullen dit nog niet hebben. De docent beoordeelt de cv’s van de studenten die er al een hebben. Het enige wat deze studenten dan nog moeten doen, is het up-to-date maken van hun vorige cv. Voldoet het cv niet, of hebben studenten er nog geen, dan moeten ze het voorbeeld volgen.

De docent laat aan de hand van een voorbeeld cv zien, waar een cv aan moet voldoen. Laat zowel een lege, als een ingevulde zien en licht toe welke onderdelen belangrijk zijn bij een cv.

Studenten gaan zelf aan de slag met het schrijven van een eigen cv. Als studenten al klaar zijn, kunnen ze anderen helpen. Ook kun je studenten die er al een hebben uitdagen om de oude te verbeteren of mooi op te maken.

Om de opdracht te vereenvoudigen zou je een uitgeprint cv kunnen geven, waar studenten alleen zelf tekst in hoeven toe te voegen. Om de opdracht meer uitdaging te geven, kun je studenten de vrijheid geven om zelf de opbouw te bepalen.

Terugkijken - 10 min

Laat een aantal cv’s zien in de klas en laat studenten elkaar tips en tops geven. Wat is er mooi aan het gemaakt cv? Wat kan er beter?

Voor de volgende les is het handig als de cv’s af zijn, dus mocht een student nog niet klaar zijn, kun je dit als huiswerk meegeven.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie