JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Video-cv 2 | Kwaliteiten

De studenten leren welke kwaliteiten ze al bezitten en welke ze nog willen ontwikkelen. Ook leren ze welke kwaliteiten handig zijn om te gebruiken in het werkveld.

Video-cv 2 | Kwaliteiten
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
1 | 2
Benodigdheden:
Kwaliteitenspel | Device per student
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Kwaliteiten.

Lesdoelen

  • De student kan aan het eind van de les benoemen wat goede en minder goede kwaliteiten zijn van zichzelf en een andere klasgenoot;
  • De student kan benoemen welke kwaliteiten handig zijn om te gebruiken in het werkveld.

Te leveren producten

Lijst met goede en minder goede kwaliteiten.

Beginsituatie

De studenten zijn nieuw op de opleiding en kennen elkaar nu een beetje. De vorige les hebben zij gehoord wat er van hen wordt verwacht en hoe de lessenreeks opgebouwd is.

Vooruitkijken - 10 min

Laat de studenten inloggen op de vooraf klaargezette Padlet. Vraag studenten kwaliteiten in de Padlet toe te voegen. Waar denk je aan bij kwaliteiten? Welke ken je al?

Als er meerdere keren dezelfde kwaliteiten worden genoemd, is het interessant om daarover door te vragen. Wie heeft die genoemd? Waarom juist die kwaliteit?

Uitvoering - 40 min

Opdracht 1

Leg op tafel kaartjes met verschillende kwaliteiten. Dit kun je doen met behulp van het kwaliteitenspel, maar je kunt ook zelf kaartjes schrijven met kwaliteiten. Studenten pakken drie kwaliteiten waarvan ze denken dat ze die bezitten en twee kwaliteiten die ze nog niet bezitten, maar wel graag zou willen bezitten.

De studenten schrijven op over de kwaliteit die ze bezitten:

Deze kwaliteit heb ik al:
Hoe kunnen anderen zien dat ik deze kwaliteit al heb?

De studenten schrijven op over de kwaliteit die ze nog niet bezitten, maar nog willen ontwikkelen:

Deze kwaliteit wil ik nog ontwikkelen:
Waarom wil ik deze kwaliteit nog ontwikkelen of krijgen?

Veel studenten vinden het lastig om te benoemen welke kwaliteiten ze al hebben en welke nog niet. Het kan helpen om studenten in tweetallen elkaar te laten beschrijven wat ze zien bij de ander.

Bespreek klassikaal na. Laat enkele studenten vertellen welke kwaliteit ze al hebben of nog willen ontwikkelen.

Opdracht 2

Voor de bedrijfstak waar de studenten in willen werken, is het ook handig om bepaalde kwaliteiten te hebben. Laat studenten opschrijven (of bespreek klassikaal) welke eigenschappen handig zijn in het werkveld. Waarom is het handig om bepaalde kwaliteiten te bezitten bij het werk dat ze willen doen?

Terugkijken - 10 min

Bespreek de les na. Vragen die hierbij gesteld kunnen worden zijn:

  • Hoe vond je het om na te denken over je eigen kwaliteiten?
  • Wist je dat je deze kwaliteiten bezat, of heb je nieuwe inzichten opgedaan tijdens deze les?

Je kunt dit klassikaal doen, maar ook via Mentimeter.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie