JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Voorbereiding om eigen software-uiting te maken

De student realiseert een media-uiting met software.

Voorbereiding om eigen software-uiting te maken
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Voor de vakinhoud: Brackets software, Filezilla software Overig: Break-outrooms, Padlet of whiteboard.fi Optioneel: Kahoot, Screencast-o-matic, Mentimeter, Wheeldecide, teams of google docs, ExitTicket.
In te zetten bij:
Realiseren web (software)

Competentie

De student realiseert een media-uiting met software.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Lesvoorbeelden voor online lessen.

Lesdoelen

  • De student weet wat transformations in CSS zijn en waar hij/zij deze voor kan gebruiken
  • De student kan zelf transformations toepassen
  • De student leert in andere websites transformations herkennen

Te leveren producten

Gerealiseerde weergave in CSS van uitgekozen afbeelding.

Beginsituatie

Studenten weten hoe zij in basis moeten coderen. Deze basis wordt verder uitgebreid met de CSS code “transformations”. Een aantal gevorderde studenten kan hiervan gehoord hebben, maar over het algemeen weten de studenten niet wat deze code doet.

Vooruitkijken - 15 min

Voorkennis: Korte vraag stellen, wie kent deze code, steek (digitaal) jouw hand op. Wanneer een student zijn/haar hand opsteekt vragen waarvoor hij/zij dit gebruikt heeft.

Optioneel kan de docent vooraf een uitlegfilmpje over het huidige onderwerp hebben opgenomen (bijvoorbeeld met Screencast-o-matic) dat de studenten vooraf kijken. Dan is er nu tijd om vragen te beantwoorden. Ook met een korte quiz, bijvoorbeeld met Kahoot kan nu getoetst worden of de stof is begrepen.

Instructie: Docent vertelt hoe deze code werkt adhv een presentatie online. De docent kan eventueel aan het begin van de presentatie een aantal vragen stellen die studenten na de presentatie moeten kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld met een Kahoot of op Mentimeter.

Uitvoering - 20 min

Basisopdracht | Groepsopdracht

Studenten krijgen een nummer (bij groep van 30, van 1-10) en vormen met gelijke nummers een groep in teams. Ze bellen elkaar of gaan in break-out rooms uit elkaar die de docent heeft voorbereid. Ze gaan online op zoek naar een afbeelding die zij mogelijk na kunnen maken met de CSS code transformations. Om de student meer focus te bieden kun je als docent een thema toevoegen, bijvoorbeeld The Beatles.

Studenten plaatsen de gekozen afbeeldingen op één van deze plekken, afhankelijk van wat de docent in deze les prettig vindt:

  1. een gedeelde muur, waar studenten elkaars foto’s kunnen zien. Gebruik bijvoorbeeld
  2. een afgeschermde muur, waar alleen de student de afbeelding kan zien die hij geplaatst heeft. De docent ziet ze allemaal. Gebruik bijvoorbeeld whiteboard.fi.

Terugkijken - 25 min

Na 20 minuten komen de studenten weer terug in het algemene leskanaal. De docent geeft een random groepje de beurt, bijvoorbeeld door de edutool Wheeldecide en vraagt welke afbeelding zij hebben gekozen om na te maken. Dit kan herhaald worden zo vaak de docent wil.

De docent geeft adhv de getoonde afbeelding tips over de uitwerking.

Afronding

Je kunt de les afronden met een exit-ticket. Dit kan mondeling en klassikaal in de call, maar ook individueel via de edutool ExitTicket waar de docent van tevoren vragen ter evaluatie kan invullen. Je kunt ook Forms van teams gebruiken om te evalueren. Dan maak je een mini-enquête met meerkeuze- en open vragen.


Huiswerk

De studenten krijgen de opdracht om de afbeelding zo goed mogelijk na te maken. De criteria kunnen zij nalezen op de plek die de docent daarvoor aanwijst. Formuleer de criteria als succesfactoren zodat de student weet wanneer de opdracht voldoet.

De docent plaatst het huiswerk online.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie