JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

TikTok, kunstmatige intelligentie en algoritmen

Hoe werkt het algoritme van TikTok? En wat heeft dat algoritme te maken met de beelden die jij te zien krijgt? In deze les gaan de studenten TikTok onderzoeken en leren over kunstmatige intelligentie en algoritmen.

TikTok, kunstmatige intelligentie en algoritmen
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
-
In te zetten bij:
Mediawijsheid | Nederlands | Burgerschap | SLB

Competentie

Reflecteren op mediagebruik.

Media doorgronden.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Kunstmatige intelligentie.

Algoritmen.

Lesdoelen

 • De student kan uitleggen wat kunstmatige intelligentie en algoritmen zijn;
 • De student kan benoemen waar kunstmatige intelligentie (AI) voor wordt gebruikt;
 • De student kan onderzoeken en experimenteren hoe de algoritmes van TikTok werken;
 • De student kan evalueren wat de voor- en nadelen van AI zijn.

Te leveren producten

Resultaten onderzoek TikTok.

Beginsituatie

De studenten maken regelmatig gebruik van TikTok. Ze zijn zich echter niet bewust van de mechanismen achter TikTok en de werking van algoritmen.

Huiswerk
De studenten krijgen vooraf aan deze les een huiswerkopdracht waarin zij TikTok thuis moeten onderzoeken. Elke student krijgt een eigen onderwerp dat zij zelf mogen uitkiezen of de docent wijst een onderwerp toe. Bijvoorbeeld: katten, voetbal, baby’s, auto’s, eten, make-up, dansen, kleding en woondecoraties. Studenten kunnen ook een onderwerp kiezen dat past bij de opleiding.
Onderwerpen zoals depressie en zelfmoord worden zeer afgeraden.

Opdracht
De studenten moeten thuis voor hun onderzoek op TikTok alleen kijken naar filmpjes over hun eigen onderwerp. Dit doen zij voor de duur van drie uur verdeeld over één week. Advies is dat studenten voor het onderzoek een nieuw TikTok account aanmaken.

Hierbij moeten studenten twee vragen beantwoorden voor hun onderzoek:

 1. Na hoeveel minuten krijgen zij voor het eerst een filmpje over hun gekozen onderwerp?
 2. Hoeveel filmpjes over hun onderwerp krijgen zij te zien vanaf het eerste filmpje? Dit dienen ze bij te houden door te turven.

Vooruitkijken - 10 min

Introduceer de les door middel van een filmpje van het jeugdjournaal (NOS) over ChatGPT en bespreek dit daarna met de studenten. Hierbij kunnen de volgende vragen gebruikt worden:

 • Wie kent ChatGPT?
 • Wat is ChatGPT?
 • Wie gebruikt het of heeft het gebruikt?

Voor diepgang om de les te ‘verburgerschappen’ kun je de volgende vragen stellen:

 • Wat doet ChatGPT met: hoe we samenleven, wat we belangrijk vinden, hoe we tot oplossingen komen?

Uitvoering - 25 min

Uitleg 1 | Wat is AI?

Behandel het begrip AI met de studenten en licht de definitie toe voor de studenten.

Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële intelligentie (AI) is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Deze apparaten reageren op data of impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan nemen zij zelfstandig beslissingen.

AI imiteert hierbij het denkvermogen van de mens. Het gaat bij kunstmatige intelligentie dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen.

Na de definitie maakt je het onderwerp duidelijker door voorbeelden te benoemen waarin AI wordt toegepast:

 • ChatGPT
 • Google
 • Personen worden herkend in de foto’s op je iPhone
 • Aanbevelingen die je krijgt op Netflix of Spotify
 • Spraakherkenning, zoals Siri van Apple.
 • Chatbots (Tele2, KPN)
 • Robots in fabrieken
 • Virtuele karakters in videogames
 • Automatische autobesturing
 • Navigatie
 • TikTok en andere sociale media maken gebruik van AI

Kortom, op allerlei vlakken in je leven gebruik je waarschijnlijk al een vorm van kunstmatige intelligentie. Vaak in de vorm van een app op je smartphone.

Tip: Voor uitleg over hoe AI getraind wordt en waarom hier mensen voor nodig zullen blijven, kun je deze video van NOS op 3 bekijken.

Uitleg 2 | Algoritmes van TikTok

Na het bespreken van het onderwerp AI en algoritmes met de studenten is het tijd om in te zoomen op TikTok waarbij je eerst kort een aantal feiten opnoemt en vervolgens een filmpje gebruikt van Lubach waarin hij uitlegt hoe TikTok werkt.

 • TikTok heeft op dit moment de best werkende algoritme systeem.
 • TikTok was hierdoor in 2021 de meest bezochte website. Zelfs vaker dan Google.
 • TikTok is een Chinese App.
 • Video Lubach over TikTok

Uitvoering 1 | Resultaten eigen onderzoek

Na het bekijken van het filmpje bespreek je wat er in de video is gezegd en de eigen resultaten van het onderzoek (zie huiswerkopdracht). Je kunt dit doen met de werkvorm: denken – delen – uitwisselen. De vragen die centraal staan zijn: Wat waren de resultaten van het onderzoek? Hoe kunnen de resultaten uitgelegd worden nu zij informatie hebben gekregen over het onderwerp?

 • Denken: studenten denken twee minuten na over hun eigen resultaten van het onderzoek en wat ze net gehoord hebben in de video: hoe kunnen de resultaten uitgelegd worden?
 • Delen: Ze praten twee minuten met een medestudent over de resultaten van hun onderzoek en de informatie uit de video.
 • Uitwisselen: De docent vraagt een aantal studenten om hun bevindingen te delen.

Terugkijken - 25 min

De les sluit je af door een klassikale discussie waarin je bijvoorbeeld de werkvorm Lagerhuisdebat kunt toepassen.

Hierbij bespreek je met de studenten één van de volgende twee stellingen:

 • TikTok moet in Nederland verboden worden.
 • Er moeten strengere regels komen voor het gebruik van TikTok.

Bij het bespreken van de stelling kunnen de volgende vragen gebruikt worden voor diepgang en om de les te koppelen aan Burgerschap:

 • Wie heeft de macht om TikTok te verbieden?
 • Moeten we dit de markt laten bepalen of moet de overheid op grond van bepaalde waarden hier de wet stellen?
 • Moet de burger beschermd worden? Staat privacy op het spel?
 • Mag een programma beslissen wat ik moet doen of wat ik ga denken/vinden/kiezen/normaal ga vinden?
 • Wie heeft er belang bij dat die wetgeving er juist wel of juist niet komt?
 • Hoe bepaalt TikTok ons beeld van wat normaal (de norm) is? En gaat het dus ons mens- en wereldbeeld veranderen?
 • Moeten we dit aan het individu overlaten (die kan op de knop drukken: ik accepteer alles, of moet de zwakke beschermd worden tegen de machtige?)
 • En hoe zie je hier het spanningsveld, tussen vrijheid (van wie? De burger, of de fabrikant?) versus bescherming/privacy?
 • Welke maatschappelijke ontwikkelingen/krachten hebben er voor gezorgd dat dit doorgaat/gestopt moet worden?

Sluit het debat af met een groot applaus! Benoem met name wat je goed vond gaan, en herhaal (goede) argumenten uit het debat. Vraag ook aan een paar leerlingen wat zij ervan vonden: ging het zoals ze hadden gedacht?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie