JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Telefoongebruik 1

Hoe gebruik je jouw mobiele telefoon in gezelschap?

Telefoongebruik 1
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Beamer, laptops voor studenten
In te zetten bij:
Burgerschap / Mediawijsheid / SLB

Competentie

Communicatie: Kan diverse gedrukte, digitale en audiovisuele informatiebronnen benutten om informatie te vinden. Kan bij verschillende informatiebehoeften het juiste medium kiezen..

Thema

Omgaan met (sociale) media

Lesdoelen

Discussie voeren, bewustwording eigen mediagebruik

Te leveren producten

Discussie op tricider.com

Beginsituatie

Studenten hebben de les Omdenken gevolgd

Vooruitkijken - 15 min

Uitleg over de les (verschillende rollen) + wat zijn de regels bij een discussie (op het bord):

  • Laat elkaar uitpraten.
  • Luister naar elkaars argumenten.
  • Sta open voor elkaars mening.
  • Bestrijd argumenten op de inhoud, speel het niet op de persoon.
  • Haal er geen dingen bij die er niet bij horen.
  • Discussieer op basis van gelijkwaardigheid. Als een manager zijn autoriteit gebruikt, wordt de discussie niet opgelost maar beslecht.
  • Blijf rationeel en zorg ervoor dat je argumenten geldig en juist zijn. Een argument is juist als de inhoud klopt. Een argument is geldig als het gaat over het onderwerp waar je het over hebt.
  • Discussieer niet alleen om de discussie te winnen. Het gaat om het beste standpunt.

Twee artikelen met verschillende zienswijzes:
1.‘Streng beleid mobiele telefoons in klas werkt averechts’ .
2.Een week zonder mobiele telefoon

De praktijk wijst uit dat het streven naar geen telefoon in de klas bijna onhaalbaar is en ook niet altijd even relevant. Wel is het mogelijk om daar als school of zelfs als klas een protocol over te maken.

Ter oriëntatie: The phone stack of op Wie betaalt de rekening? (korte video)

Wie kent dit verschijnsel? Wie doet er zelf ook aan mee met vrienden? Dit geeft een aanleiding om een discussie te starten met de klas. Om vervolgens samen afspraken te maken over het gebruik van de mobiele telefoon in de klas.

Uitvoering - 35 min

Deel de stelling en maak teams voor en tegen de stelling. In totaal komen er drie groepen: voor, tegen en ‘rechters’. De rechters delen de commentaren op tricider.com (live feed via de beamer).

  1. Als je uitgaat met vrienden met je telefoon uit
  2. Mobiele telefoon mogen gebruikt worden tijdens de les

Terugkijken - 10 min

Voor en tegens tegenover elkaar zetten. Wat is de uitkomst? Is er een regel te maken voor deze les? Of zelfs voor elke les?

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie