JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Telefoongebruik 2

Deze les heeft tot doel studenten bewust te laten worden van telefoongebruik en omgangsvormen.

Telefoongebruik 2
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
2/3/4
Benodigdheden:
Smartphone, Internet
In te zetten bij:
Burgerschap / SLB

Competentie

Strategie: reflecteren op het eigen mediagebruik.

Thema

Omgaan met (sociale) media

Lesdoelen

  • De student weet wat voor effecten het gebruik van een telefoon heeft op de omgeving, zowel privé als professioneel.
  • De student kan zelf een afweging maken wanneer het gebruik van zijn of haar telefoon wel of niet gepast is.
  • De student is zich bewust van de verslavingsgevoeligheid van het telefoongebruik.

Te leveren producten

Verslag / blog

Beginsituatie

(bijna) Iedereen heeft altijd een smartphone met internetverbinding op zak en doet daar de gebruikelijke dingen mee

Vooruitkijken - 20 min

Algemeen aanvaarde omgangsvormen gelden overal en voor alle activiteiten, zowel privé als professioneel. Laat zien in wat voor sociale verbanden je zoal verkeert in het dagelijkse leven, zodat de leerlingen straks een lijst kunnen aanleggen om mee te werken

Voorbeeld: Als twee mensen in gesprek zijn, val je ze niet zomaar in de rede. Als je bij een begrafenis bent, zet je je telefoon uit.

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Werken in kleine groepjes (drie à vier personen)

  1. Maak een lijst van alle zaken waaraan je verslaafd kan zijn (drugs, gokken…)
  2. Probeer aan te geven wat elke afzonderlijke verslaving voor invloed heeft op je sociale omgang
  3. Doe dit zo uitgebreid mogelijk voor de telefoon
  4. Maak een lijst met dagelijkse sociale situaties (privé zowel als werk/school, dus samen eten, in de bioscoop, in de les, bij een begrafenis)
  5. Bepaal voor elke situatie wat dat betekent voor het telefoongebruik zoals algemeen aanvaardbaar wordt geacht
  6. Noteer of je je zelf aan deze “ongeschreven” regels houdt

Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Je kunt zo nodig hulp bieden bij het verzinnen van items voor de lijst en de discussie op gang brengen.


Verdiepingsopdracht (zo mogelijk vervolgopdracht voor iedereen)

Stel bij verschillende situaties een telefoonprotocol vast, waarvan je zou willen dat anderen –en dus ook jijzelf – zich aan zouden houden.

Terugkijken - 10 min

Laat studenten hun eigen gedrag bijhouden, evalueren en toetsen aan je zelf geformuleerde protocol. Presenteer per groepje kort het gemaakte protocol voor telefoongebruik in de les.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie