JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Na de stage

Wat hebben studenten op hun stage geleerd? Studenten blikken terug op de stageperiode. ‘leren van de beroepspraktijk’.

Stageles | Na de stage
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Voor deze les is een velige omgeving noodzakelijk.
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Strategie: Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Thema

Reflectie op de stageperiode

Lesdoelen

Studenten blikken terug op de stageperiode. ‘leren van de beroepspraktijk’.

Te leveren producten

Deze werkvorm bevordert:
• Leerpunten formuleren
• Reflecteren

Beginsituatie

Wat hebben studenten op hun stage geleerd? Er wordt tijdens dit uur gereflecteerd op de voorgaande periode.

Tip om vooraf te lezen: http://www.kpcgroep.nl/kpc-groep/publicaties/werkvormen-om-te-leren-reflecteren.aspx

De werkvorm: http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/de-leerpunten-kring/

Voor deze les is een veilige omgeving noodzakelijk.

Vooruitkijken - 20 min

Deze werkvorm komt van:

http://www.101werkvormen.nl/alle-werkvormen/de-leerpunten-kring/

Wellicht hebben studenten foto’s gemaakt tijdens hun stage, of hun twitter account bijgehouden. Laat ze hun hier eerst in drietallen in verdiepen. Laat ze overleggen. Wat heb jij meegemaakt. Vervolgens komt de werkvorm.

Uitvoering - 30 min

Bij deze oefening gaan de deelnemers nadenken over wat ze geleerd hebben in deze oefening/training/opleiding en hun leerpunten uiten.

Laat de deelnemers gearmd in een kring staan. Op een teken verzetten alle deelnemers een aantal stapjes naar links, zodat de hele kring naar links draait. Op het moment dat iemand iets wilt zeggen, zegt diegene “STOP” en formuleert hij/zij een leerpunt.

De kring gaat weer draaien, iedere deelnemer doet nu kleine stapjes naar rechts, de kring draait naar rechts. De begeleider zegt: “STOP” en formuleert wat hij/zij geleerd heeft. “wat ik leerde was……………….”. Na iedere “stop” draait de kring in de andere richting.

We draaien nu weer naar links tot er iemand stop zegt en zijn/haar leerpunt formuleert. Als de kring in 1x helemaal rond draait is de oefening afgelopen

Terugkijken - 10 min

Is niet van toepassing want de gehele vorm is evaluatie.

De ervaring leert dat bij een evaluatie vooral algemeen wordt gehouden. Doorvragen is hierbij belangrijk en simpele vragen die de evaluatie verdiepend kunnen maken zijn:

“Zou je dat eens concreet kunnen maken?” “En hoe ziet dat er uit?”

“En wat ga je nu vanaf morgen anders doen nu je dit inzicht (of wat dan ook) hebt?”

Wie van de studenten heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt vinden jullie?

Leeropbrengst: Studenten praten over hun leerontwikkeling

• Leerpunten formuleren

• Reflecteren

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie