JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Na de stage

Wat hebben de studenten tijdens hun stage geleerd? Zij blikken terug en benoemen wat ze hebben geleerd van de beroepspraktijk. Daarnaast formuleren zij aan welke verbeterpunten ze gaan werken.

Stageles | Na de stage
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
-
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Reflectie op de stageperiode.

Lesdoelen

  • De student blikt terug op de stageperiode en kan benoemen wat hij/zij/hen heeft geleerd van de beroepspraktijk;
  • De student kan formuleren aan welke verbeterpunten nog gewerkt moet worden.

Te leveren producten

Niet van toepassing.

Beginsituatie

De student heeft de stage afgerond, maar  nog niet gereflecteerd op de leeropbrengsten. Dat gaat deze les gebeuren.

Vooruitkijken - 20 min

Wat hebben studenten op hun stage geleerd?

Tijdens dit uur reflecteren jullie op de voorgaande periode. De reflectie zal worden uitgevoerd aan de hand van de werkvorm de leerpunten-kring.

Vraag de studenten of zij materiaal hebben gemaakt tijdens de stage dat kan worden getoond. Dit kunnen foto’s of video’s zijn, maar misschien ook de website van het bedrijf of andere producten. De studenten tonen de producten in groepsverband en geven uitleg over hun rol bij de totstandkoming van het product.

Uitvoering - 30 min

Bij deze oefening gaan de studenten nadenken over wat ze geleerd hebben tijdens de stage en hun leerpunten uiten. Laat de studenten gearmd in een kring staan. Op een teken verzetten alle deelnemers een aantal stapjes naar links, zodat de hele kring naar links draait. Op het moment dat iemand iets wilt zeggen, zegt diegene “Stop” en formuleert een leerpunt. De kring gaat weer draaien, iedere deelnemer doet nu kleine stapjes naar rechts, de kring draait naar rechts. De begeleider zegt: “Stop” en formuleert wat hij/zij/hen geleerd heeft. “wat ik leerde was …”. Na iedere “Stop” draait de kring in de andere richting. We draaien nu weer naar links tot er iemand stop zegt en een leerpunt formuleert. Als de kring in één keer helemaal rond draait is de oefening afgelopen.

Terugkijken - 10 min

De ervaring leert dat doorvragen belangrijk is bij evalueren. Extra vragen die gesteld kunnen worden zijn:

  • Zou je dat eens concreet kunnen maken?
  • Hoe ziet dat er uit?
  • Wat ga je nu vanaf morgen anders doen nu je dit inzicht (of wat dan ook) hebt?
  • Wie van de studenten heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt vinden jullie?

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie