JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Smartphone gebruik in het verkeer

Studenten gaan vanuit hun eigen belevingswereld een mediacampagne maken over de gevaren van smartphonegebruik op de fiets.

Smartphone gebruik in het verkeer
Tijdsduur:
50 min.
Mbo niveau:
2/3/4
Benodigdheden:
Geen.
In te zetten bij:
Burgerschap/Mediawijsheid/SLB

Competentie

Strategie:

Is zich bewust van het eigen patroon van mediagebruik.

Thema

Omgaan met (sociale) media

Lesdoelen

  • Student is zich bewust van het eigen patroon in mediagebruik.
  • Student is zich bewust van de consequenties van smartphonegebruik in het verkeer.
  • Student heeft zijn mening gevormd over het gebruik van smartphones in het verkeer.

Te leveren producten

Mediacampagne plan over smartphones in het verkeer.

Beginsituatie

De student staat niet stil bij de gevolgen van smartphones of andere devices in het verkeer.

Vooruitkijken - 10 min

Jongeren gaan smartphoneverbod op de fiets omzeilen met laptop

“Wat wij wel kunnen, als informatieverwerkende wezens met maar 1 brein, is schakelen tussen taken die ons denken vereisen: zogenoemde task switching. Maar schakeling tussen taken brengt drie problemen met zich mee die allen ons handelen negatief beïnvloeden.

Ten eerste leidt het schakelen tussen taken tot het maken van meer fouten bij de het uitvoeren van de taken. Ten tweede leidt schakelen tot het gebruik van meer tijd om de taken uit te voeren. En ten slotte leidt het schakelen tot een verlies aan concentratie en waarneming”, Volkskrant, december 2016.

Bespreek de volgende vragen met jouw studenten:

  • Wie gebruikt er wel eens zijn smartphone op de fiets?
  • Waar gebruik je je telefoon dan voor?
  • Heb je dan het gevoel dat je dan altijd gefocust bent op de weg? Zo ja, waar merk je dat aan? Zo nee, waar merk je dat aan?
  • Wie heeft wel eens een gevaarlijke situatie gezien of meegemaakt in het verkeer doordat jij of de ander op zijn smartphone zat?

Het kan eventueel in Mentimeter of Answergarden gedaan worden.

Uitvoering - 20 min

Opdracht 1

In deze opdracht gaan de studenten hun vrienden overtuigen om voortaan geen smartphone meer te gebruiken op de fiets. De student gaat met klasgenoten een campagne ontwikkelen door slogans te bedenken en posters en video’s te maken.

Terugkijken - 20 min

Laat de studenten hun campagne presenteren en laat ze hun klasgenoten overtuigen dat de campagne die zij hebben bedacht de leukste is.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie