JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Sexting

In de les gaan studenten met elkaar in gesprek over Sexting aan de hand van een aantal artikelen.

Sexting
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
2/3/4
Benodigdheden:
• Post-its (wanneer je niet www.memootje.nl wilt gebruiken). • Kopieën uit Tijdschrift Linda juli 2017 met opdracht per tweetal. • Tijdschrift Linda juli 2017 (om te laten zien) • Op A3 gekopieerd terugkijkopdracht 20 gouden tips om je privacy online te beschermen (6 X)
In te zetten bij:
Burgerschap/Mediawijsheid/SLB

Competentie

Strategie:

Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld (‘je bent wat je surft/kijkt/speelt/downloadt’).

Thema

Sexting

Lesdoelen

 • De student is zich bewust dat privacy zijn/haar kostbaarste bezit is.
 • De student is zich bewust van de mogelijke impact voor zichzelf en anderen van het delen en doorsturen van foto’s van anderen.

Te leveren producten

Geen.

Beginsituatie

De student is zich niet bewust van de impact van het zomaar delen en doorsturen van (pikante) foto’s van anderen.

Vooruitkijken - 15 min

Onderwijsleergesprek:

 • Wie kan de definitie geven van sexting?

Sexting is het sturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s of video’s, meestal via je mobiele telefoon.

 • Waar komt het woord vandaan?

“Sexting” bestaat uit de Engelse woorden “sex” en “texting” (dit laatste woord betekent: sms’en).

 • Sinds wanneer speelt dit probleem denk je?

Sinds het massale gebruik van de smartphones met camera’s.

 • Ervaringen polsen van de student via Memootjeom te weten of dit leeft onder de studenten.
 • Uitkomst ordenen en bespreken in de klas. (Via deze site kunnen studenten anoniem hun bevindingen geven, maar kost wel meer tijd). Het kan ook met een “normale” Post it.

Uitvoering - 40 min

 1. Lees in tweetallen het Editorial Linda aan elkaar voor of bekijk de video op Linda Nieuws. (Iedere student 1 pagina)
 1. Welke moeilijke woorden staan hierin die jullie niet kennen?

Onderstreep ze en neem ze over in je “Moeilijke woorden stencil/schrift”. Ga opzoek naar de betekenis; vraag het je medestudent, je docent of zoek het op je telefoon op in een online woordenboek. En werk deze woorden uit in je “Moeilijke woorden stencil/schrift”.

 1. Linda de Mol geeft haar mening in haar editorial. Maar wat is jullie mening? Bespreek met elkaar het editorial. Wat vind je van dit editorial?
 1. Waarover ben jij het mee eens Linda?
 2. Waarover ben jij het oneens met Linda?
 3. Wil je nog iets kwijt over dit onderwerp?
 4. Lees het interview met Loes Kok samen door.
 5. Wat vinden jullie van de mening van Loes.
 6. Hebben jullie dezelfde ervaringen als Loes of is het haar eigen schuld? Motiveer jullie antwoord.

 

Terugkijken - 5 min

In groepjes van drie een top 20 met gouden tips opschrijven om je privacy te beschermen op social media. Bespreek deze gouden tips; de studenten geven een krul als zij die tip ook beschreven hebben op hun vel.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie