JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Samenwerken

Studenten in contact brengen met handige tools om te kunnen samenwerken

Samenwerken
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3 - 4
Benodigdheden:
Laptop
In te zetten bij:
Burgerschap, Mediawijsheid

Competentie

De student kan zich oriënteren binnen mediaomgevingen waarin apparaten en/of toepassingen op lineaire wijze met elkaar verbonden zijn (zoals bij een game binnen een sociaal netwerk, de koppeling tussen fotocamera en pc, of softwarepakketten van dezelfde fabrikant).

Thema

Om goed samen te werken is het verstandig om van tevoren de rollen in een groep te bepalen en de werkwijze af te spreken. In deze les kijken we naar verschillende tools die het samenwerken kunnen vergemakkelijken. Daarnaast oefenen de studenten met afspraken maken en plannen.

Lesdoelen

Studenten in contact brengen met handige tools om te kunnen samenwerken.

Te leveren producten

Verslag over verschillende tools

Beginsituatie

Studenten hebben al verschillende keren moeten samenwerken, maar hebben dat nog niet eerder via een mediatool gedaan.

Vooruitkijken - 20 min

Er zijn verschillende tools, programma’s en websites waarmee je gemakkelijk bestanden kunt uitwisselen.  Naast het delen van bestanden gebruiken mensen in het bedrijfsleven ook vaak platforms waarbij ze gezamenlijk kunnen werken in één document.

Vraag aan de klas: welke eisen zullen bedrijven stellen aan zulke apps/ tools?

 • Realtime bijwerken
 • Meerdere personen in één document werken
 • laatste versie altijd bovenaan (‘versiebeheer’ zodat er niet meerdere versies bestaan)

Om echt samen te werken in één bestand kan je ook goed gebruik maken van:

 • Trello (video)
 • Googledrive (video)
 • Dropbox
 • Groeps whatsapp
 • Wetransfer
 • Google hangout
 • Evernote

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Maak een groep van 3 of 4 studenten. Elke student krijgt een tool toegewezen. Samen maken jullie een verslag door samen te werken met de tool die je is toegewezen. Je maakt een verslag over een nieuwsgebeurtenis en legt vervolgens uit hoe het is om samen te werken met de tool die jullie hebben gebruikt.

Beoordelingscriteria:

 • Inleiding (waarin je beschrijft welk sociale media je hebt gebruikt en wat het nieuwsonderwerp is)
 • Voorwoord (hoe beviel het, algemeen)
 • Uitleg van de mediatool bestaande uit tekst en screenshots (uitpluizen hoe het werkt, wat zijn voordelen/nadelen? In welke situatie zou dit goed werken en wanneer niet?)
 • Nawoord (welke tips heb jij voor je klasgenoten? Hoe kunnen zij het beste met deze tool werken?)
 • Bijlage (met screenshot van de gezamenlijke planning)

Hoe ga je te werk?

 • Maak een groep
 • Bepaal in de groep wie de leider is en daarmee ook de verantwoordelijkheid draagt om het eindproduct in te leveren en bij andere leden na te gaan over iedereen zich aan zijn deel houdt
 • Bepaal deadlines. Wie moet wat afhebben?
 • Het verslag mailt de leider van de groep naar de docent.

Tip:

 • Het kan interessant zijn om na de samenstelling van de groepen en de verdeling van het werk studenten op verschillende plaatsen binnen het schoolgebouw te laten werken. Op die manier kan er niet onderling gesproken worden over het verslag, maar moet het echt via de mediatool.

Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Leg de opdracht uit en maak groepen, wijs de studenten vervolgens op tutorials van de tool die ze toegewezen hebben gekregen.


Verdiepingsopdracht

Aan de hand van screenshots maak je een presentatie voor je klasgenoten. Hoe ging het werken met de tool en wat zou je een volgende keer anders doen? Zorg ervoor dat je alle functies van de tool uitlegt.

Terugkijken - 10 min

Na afloop wordt bij elke groep een voordeel en een nadeel van een tool besproken. Een tool die als succesvol wordt ervaren, kan in een andere les wederom worden ingezet. Op die manier krijgen studenten zeggenschap over welke werkvorm er bij een volgende les wordt ingezet.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie