JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Professioneel online content posten

Online media lijken de hele dag door te gaan. De tijdlijn is immers altijd gevuld. Toch zijn er wel degelijk momenten waarop weinig gedeeld en gelezen wordt.

Professioneel online content posten
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Laptop | Kalender
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Thema

Jezelf online profileren.

Lesdoelen

 • De student kan uitleggen dat er momenten zijn in een etmaal waarop een beoogde doelgroep niet bereikbaar is;
 • De student kan uitleggen dat verschillende online-platformen door hun pluriformiteit aan content van elkaar verschillen wanneer het gaat om deze onbereikbare momenten;
 • De student kan inschatten wanneer zijn of haar post het best gepubliceerd kan worden;
 • Student kan voortaan strategischere afwegingen maken wanneer specifieke content gedeeld wordt op online media.

Te leveren producten

Infographic waarin de bereikbaarheidspieken van het online kanaal van de groep wordt weergegeven.

Beginsituatie

De studenten kunnen goede social content te maken, maar hebben nog geen weet van de succesvolle tijdstippen om specifieke content online te posten.

Vooruitkijken - 10 min

Maak een tabel, met daarin elk uur genoemd dat je op een dag wakker bent, gevolgd door een kolom voor specifieke tools die je in een uur gebruikt, gevolgd door een kolom voor de activiteit. Hieronder is een voorbeeld voor de eerste helft van de dag:

Tijd Tool Activiteit
7.00
8.00

– TikTok

– Twitter

– Instagram

– Spotify

Kijken, liken

RT’en, reply’en

Liken, commenten

Luisteren

9.00

– Trello

Cards maken

10.00
11.00
12.00  

– Twitter

Posten, RT’en

 

Bekijk vervolgens deze infographic. Bespreek met de klas in hoeverre de genoteerde online activiteit overeenkomt met de momenten waarop mensen volgens dit schema het minst actief zijn.

 • Herkennen studenten deze ‘posting dead zones’?
 • Waarom zouden deze momenten minder actief zijn?
 • Heeft dat te maken met de content van het platform? Oftewel: kun je je voorstellen dat een videoplatform op andere momenten actief is dan een foto-platform of een tekst-based platform zoals Twitter?
 • Heeft het ook te maken met de content zelf? Bijvoorbeeld: is Instagram ’s avonds minder actief omdat het moeilijker is om dan mooie foto’s te maken?

Uitvoering - 40 min

De klas gaat een kalender maken met ‘posting dead zones’ voor hun netwerk.

 • Bespreek met de klas welke tools en online platformen voor hen het belangrijkst zijn. Schrijf deze op het bord.
 • Verdeel de klas in groepen van vier en laat elke groep een tool van het bord kiezen. Elke tool mag maar aan één groep worden toegewezen.
 • De groep verdeelt een etmaal van 24 uur in vieren. Dus: iedere groepsgenoot krijgt een tijdvak van 6 uur toegewezen.
 • De komende zes dagen publiceert elke groepsgenoot elke dag content op het platform op een ander uur uit het tijdvak. Bijvoorbeeld: maandag om 6.00 uur, dinsdag om 8.00 uur, woensdag om 7.00 uur, etcetera.
 • De gedeelde content moet iets zijn wat deze persoon anders ook zou delen. De inhoud van de content wordt dus niet aangepast, maar is hetzelfde als de persoon normaliter ook post.
 • Op de zevende dag vergelijken de groepsgenoten de resultaten. Welke tijden leverden de meeste likes, shares en reacties op? Heeft dat volgens hen met de tijd te maken of met de content zelf? Wat is een verklaring?
 • Tot slot zoekt de groep een account op hun online medium met veel volgers/vrienden. Vergelijk de groepsconclusies met de momenten waarop het gekozen account goed scoort. Zijn de resultaten vergelijkbaar?
 • Verwerk de conclusies in een infographic met Piktochart

Terugkijken - 10 min

Elke groep presenteert in de volgende les de gemaakte infographic, met een toelichting op de gemaakte conclusies.

TIP: je kunt ervoor kiezen om deze les in twee lessen op te splitsen, zodat er in de eerste les gefocust kan worden op de oriëntatie en in de tweede les op het maken van de infografic. Mocht je één les hiervoor uittrekken, dan is het aan te raden de oriëntatie als huiswerk op te geven.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie