JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Privacy in welke mate

Aan de hand van verschillende kunstwerken van hedendaagse kunstenaars leren studenten discussiëren en stelling nemen over privacy en persoonsgegeven.

Privacy in welke mate
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Maak als docent een Kahootdiscussie aan voor deze dag met duidelijke stellingen die ze met voor of tegen kunnen beantwoorden. Hiermee bepalen leerlingen hun standpunt voor de discussie. Leer meer over Kahoot: https://mbomediawijs.nl/maandag-kahoot/ Discussie in de les – stelling nemen. Het leren beargumenteren en relevante kennis kunnen aanwenden.
In te zetten bij:
Burgerschap/mediawijsheid/Nederlands

Competentie

Strategie:

Beseft hoe het eigen mediagebruik invloed heeft op de eigen levensstijl. Kan analyseren hoe de eigen mediaconsumptie van invloed is op de eigen kijk op de wereld (‘je bent wat je surft/kijkt/speelt/downloadt’).

Thema

Privacy

Lesdoelen

  • De student kan stelling nemen, argumenteren en relevante voorbeelden noemen tijdens een discussie.
  • De student kan spreken voor een groep.
  • De student weet hoe hij verstandig omgaat met persoonlijke gegevens online.

Te leveren producten

Een constructief debat over privacy

Beginsituatie

De student heeft geen besef van hoe het met zijn online privacy is gesteld.

Vooruitkijken - 5 min

Eisen die aan een goede debater worden gesteld:

1) stelling nemen,
2) uitleggen argumenten,
3) voorbeelden noemen.

Aan het einde van de les wordt er een prijs uitgereikt voor de beste debater.

Uitvoering - 45 min

Persoonsgegevens zijn persoonlijke gegevens. Het gaat om informatie die zegt wie jij bent. Met deze persoonsgegevens is het verstandig om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Hieronder worden verschillende films of foto’s weergegeven, die met persoonsgegevens te maken hebben. Door hier samen naar te kijken kan er een discussie op gang worden gebracht.

Vragen die gesteld kunnen worden:

  • wat betekent het dat dit op het internet te vinden is?
  • wat zijn voordelen/ nadelen.

Onderwerpen om over te discussiëren in de les:

  1. Willem Populier. Deze kunstenaar heeft daar expositie gemaakt over foto’s die onbekende mensen achterlaten op computers in winkelcentra.
  2. Het werk van kunstenaar Timo Toots.
  3. De eerste Twitterfilm ter wereld. Gedurende 90 minuten kan iedereen de regie krijgen over 12 bekende Nederlandse acteurs. Live, via Twitter. De beste tweets met hashtag #NFF2012 worden op de set gekozen en direct doorgespeeld naar de acteurs. De film heeft een eenmalige première, op tv en online. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden: wat vind je van het concept.
  4. Wat zet je wel en niet op Twitter. Tweets blijven bestaan (context valt weg, tekst blijft over). Dit artikel van De Correspondent is interessant voor docenten
  5. Google Streetview kunst. Kunstenaar en fotograaf Jon Rafman heeft er een soort project van gemaakt om fascinerende foto’s te vinden die door de negen camera’s (‘the nine eyes’) bovenop de Google auto’s zijn gemaakt. Alles dat zich binnen tien tot twintig meter voor de camera verplaatst wordt vastgelegd.

Terugkijken - 10 min

Loof een prijs uit voor beste debater.

Door middel van Mentimeter kunnen stemmen uitgebracht worden door alle studenten.

Eisen die aan een goede debater worden gesteld:

1) stelling nemen,
2) uitleggen argumenten,
3) voorbeelden noemen.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie