JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Online profileren 2 | Wie ben ik?

Aan de hand van verschillende opdrachten je eigen kennis/vaardigheden
(h)erkennen. De student leert waarom stage binnen de opleiding hoort. En hebben een beeld van wat ze willen leren tijdens hun stage.

Stageles | Online profileren 2 | Wie ben ik?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Pen, Papier
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Strategie: Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Thema

Online profileren

Lesdoelen

De student kent zijn kwaliteiten. De student heeft werk- en leerervaringen genoteerd. De student kent zijn eigen vaardigheden en eigenschappen.

De student kent wat hij wel en niet kan. De student weet hoe andere klasgenoten hem zien.

Te leveren producten

Opdrachten in het POP.

Beginsituatie

Vooruitkijken - 20 min

Om jezelf op de kaart te zetten bij stagebedrijven is het goed om jezelf te kennen. Wat weet je al van jezelf? Ben je een doener? Observeer je graag? Of denk je graag over zaken na? In deze les ga je je kwaliteiten en werkervaring op een rij zetten voor jezelf.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1. Mijn kwaliteiten.

Om tot een goede keuze te komen voor een geschikt stagebedrijf is het van belang dat je in kaart brengt wat jouw leerervaringen zijn en hoe je bent. Het is van groot belang dat jij en je stagedocent een goed beeld hebben van jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten. Deze opdrachten a t/m d dragen bij aan het verkrijgen van inzicht op deze punten.

Voor het in kaart brengen van je kwaliteiten vul je het volgende in:

  • Wat je werk- en leerervaringen zijn en wat je ervan hebt geleerd
  • Wat je persoonlijke eigenschappen zijn (Hoe ben ik?)
  • Wat je plus- en minpunten zijn (Wat kan ik (wel en nog niet))?
  • Wat vind je klasgenoot van jou? (Hoe ziet mijn klasgenoot mij?)

Opdracht 1a. Werk- en leerervaringen.

Hieronder komen je werk- en leerervaringen te staan. Je leert niet alleen op school. Ook in je bijbaan of van je hobby leer je. Beschrijf de ervaring die je hebt opgedaan met:

  • Betaald werk: al het werk waar je voor betaald bent;
  • Vrijwilligerswerk: werk voor bijvoorbeeld een vereniging, organisatie, instelling waarvoor je niet betaald werd;
  • Thuiswerk: in en om het huis doet bijna iedereen vele werkzaamheden, die ook gedaan worden in allerlei betaalde banen. Als je thuis meewerkt in bedrijf, winkel, boerderij of iets dergelijks dan vul je dat ook in;
  • Hobby’s: de activiteiten en werkzaamheden die je voor je plezier doet.
  • Cursus/training: scholing ter voorbereiding op (of tijdens) werk of hobby. N.B. Mocht je bv. geen vrijwilligerswerk gedaan hebben, dan kun je deze tabel wissen. Als je meerdere betaalde banen hebben gehad, dan kun je deze kopiëren. (zie bijlage).

Opdracht 1b. Vaardigheden en eigenschappen.

Om jezelf eens af te vragen welke vaardigheden of eigenschappen je jezelf toebedeeld kan je eens kijken op: http://www.123test.nl/competenties-vaardigheden/ en http://www.123test.nl/competenties-test/

Opdracht 1c. Wat kan ik (wel en nog niet)?
Je hebt nu in kaart gebracht wat je allemaal hebt gedaan. School, werk, hobby’s, enz. Je hebt ook opgeschreven wat je daarvan vond en welk beeld je op dit moment hebt van jezelf. Blader nog eens terug en benoem wat je goed kunt, waar je trots op bent en wat je ontwikkelpunten zijn (zie bijlage).

Opdracht 1d. Hoe ziet mijn klasgenoot mij?

Je hebt nu in kaart gebracht hoe jij jezelf ziet en waar jouw kwaliteiten liggen. Je kan nu een klasgenoot vragen om de test (www.123test.nl ) in te vullen voor jou.

Terugkijken - 10 min

De opdrachten worden in het POP gestopt. Mogelijk om in een slbgesprek aan bod te laten komen.

Leeropbrengst: Om tot een goede keuze te komen voor een geschikt stagebedrijf is het van belang dat je inzichtelijk hebt wat jouw leerervaringen zijn en hoe je bent.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie