JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Stageles | Online profileren 2 | Wie ben ik?

De student leert zichzelf kennen en kan na deze les eigen eigenschappen en vaardigheden benoemen. Daarnaast kan de student aangeven hoe klasgenoten naar hem of haar kijken.

Stageles | Online profileren 2 | Wie ben ik?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
Pen | Papier
In te zetten bij:
SLB

Competentie

Thema

Online profileren.

Lesdoelen

 • De student kan benoemen welke eigenschappen en vaardigheden hij/zij bezit;
 • De student kan benoemen hoe andere klasgenoten hem of haar zien.

Te leveren producten

Ingevulde opdrachten (zie bijlage) voor in een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Beginsituatie

De student is ken zijn/haar eigen kwaliteiten. De student heeft werk- en leerervaringen genoteerd.

Vooruitkijken - 20 min

Om jezelf op de kaart te zetten bij stagebedrijven is het goed om jezelf te kennen. Je kunt deze vragen ook via Mentimeter bespreken.

 • Wat weet je al van jezelf?
 • Ben je een doener?
 • Observeer je graag?
 • Of denk je graag over zaken na?

In deze les ga je je kwaliteiten en werkervaring op een rij zetten voor jezelf.

Uitvoering - 30 min

Opdracht 1: mijn kwaliteiten

Om tot een goede keuze te komen voor een geschikt stagebedrijf is het van belang dat je in kaart brengt wat jouw leerervaringen zijn en hoe je bent. Het is van groot belang dat jij en je stagedocent een goed beeld hebben van jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten. Deze opdrachten a t/m d dragen bij aan het verkrijgen van inzicht op deze punten.

Voor het in kaart brengen van je kwaliteiten vul je het volgende in:

1A. Wat zijn je werk- en leerervaringen en wat heb je ervan geleerd?
1B. Wat zijn je persoonlijke eigenschappen zijn? Hoe ben ik?
1C. Wat zijn je plus- en minpunten? Wat kan ik al wel en wat nog niet?
1D. Wat vind je klasgenoot van jou? Hoe ziet mijn klasgenoot mij?

Opdracht 1A: werk- en leerervaringen

Hieronder komen je werk- en leerervaringen te staan. Je leert niet alleen op school. Ook bij je bijbaan of van je hobby leer je. Beschrijf de ervaring die je hebt opgedaan met:

 • Betaald werk: al het werk waar je voor betaald werd;
 • Vrijwilligerswerk: werk voor bijvoorbeeld een vereniging, organisatie, instelling waarvoor je niet betaald werd;
 • Thuiswerk: in en om het huis doet bijna iedereen vele werkzaamheden, die ook gedaan worden in allerlei betaalde banen. Als je thuis meewerkt in bedrijf, winkel, boerderij of iets dergelijks dan vul je dat ook in;
 • Hobby’s: de activiteiten en werkzaamheden die je voor je plezier doet;
 • Cursus/training: scholing ter voorbereiding op (of tijdens) werk of hobby. N.B. Mocht je bv. geen vrijwilligerswerk gedaan hebben, dan kun je deze tabel wissen. Als je meerdere betaalde banen hebben gehad, dan kun je deze kopiëren. (zie bijlage).

Opdracht 1B: vaardigheden en eigenschappen

Om jezelf eens af te vragen welke vaardigheden of eigenschappen je jezelf toebedeeld kan je de competentietest van 123test doen.

Opdracht 1C: Wat kan ik (wel en nog niet)?
Je hebt nu in kaart gebracht wat je allemaal hebt gedaan. School, werk, hobby’s, enz. Je hebt ook opgeschreven wat je daarvan vond en welk beeld je op dit moment hebt van jezelf. Blader nog eens terug en benoem wat je goed kunt, waar je trots op bent en wat je ontwikkelpunten zijn (zie bijlage).

Opdracht 1D: Hoe ziet mijn klasgenoot mij?

Je hebt nu in kaart gebracht hoe jij jezelf ziet en waar jouw kwaliteiten liggen. Je kan nu een klasgenoot vragen om de test (www.123test.nl ) in te vullen voor jou.

Terugkijken - 10 min

De opdrachten worden in het POP gestopt. Mogelijk om in een slb-gesprek aan bod te laten komen.

Leeropbrengst: Om tot een goede keuze te komen voor een geschikt stagebedrijf is het van belang dat je inzichtelijk hebt wat jouw leerervaringen zijn en hoe je bent.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie