JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Next step in marketing

Studenten kijken naar een nieuwe manier waarop sluikreclame wordt ingezet. Ze gaan hun eigen mening hierover vormen en ventileren in een postervorm.

Next step in marketing
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Beamer en video's uit de les, wizer.me
In te zetten bij:
Burgerschap / Mediawijsheid

Competentie

Begrip:

 • Kan analyseren hoe gangbare formats, codes en conventies bepalend zijn voor de inhoud en vorm die mediaproducenten aan hun mediaboodschappen geven.
 • Heeft gedetailleerde kennis van de formats en technieken die mediaproducten gebruiken, en de codes en conventies (omtrent vorm en inhoud) waar zij zich aan houden. Is in staat deze formats, technieken, codes en conventies kritisch te evalueren.

Thema

Nieuws en informatie verwerken

Lesdoelen

 • Studenten begrijpt hoe de toepassing van branded content door mediaproducenten werkt.
 • Studenten kunnen kritisch kijken naar inzet van branded content als reclameformat/techniek.

Te leveren producten

Wizer.me sheet met antwoorden per student

Poster

Beginsituatie

.

Vooruitkijken - 15 min

Bedrijven doen er veel aan om producten zo goed mogelijk weer te geven. Bedrijven bedenken daarbij wie ze willen aanspreken. Wie de doelgroep is. Bij auto’s worden er er vaak vrouwen afgebeeld om de verkoop te stimuleren. Reclames van speelgoed zijn vaak rond 6 uur op televisie omdat televisiemakers weten dat dan de meeste kinderen kijken. De verkoper denkt van tevoren dus goed na over zijn boodschap, hoe dat gebracht wordt en hoe ze ervoor kunnen zorgen het meeste uit een reclame te halen. Dit betekent dat ook veel beelden mooier worden gemaakt dan ze zijn.

 

Opdracht 1

Deel met studenten het nieuws over het GTST-personage Nina Sanders dat een kledinglijn ontwerpt voor WEfashion in GTST en dat deze kledinglijn ook in het echt wordt verkocht. Deze lijn is dus zowel online als offline te kopen en niet alleen door ‘mensen uit Meerdijk’, maar in alle winkels door heel Nederland.

Artikelen:

WEfashion krijgt verhaallijn GTST, Adformatie oktober 2016.

WE hangt GTST collectie in de rekken, Financieel Dagblad oktober 2016

 

Bespreek met je studenten:

 • Zou je het product eerder kopen, omdat een personage uit GTST het heeft ontworpen?
 • Hoe heet deze vorm van reclame maken? Sluikreclame / branded content / productplacement.
 • Wat vind je van deze manier van reclame maken door WEfasion?

Uitvoering - 30 min

Opdracht 2

Maak een Wizer.me sheet met het fimpje over de marketingcampagne rondom de serie Toon.

Schrijf er de volgende vragen bij:

 • Heb jij de marketingcampagne van Who the ^#^*% is Toon meegekregen? Zo ja, op welk medium?
 • Met deze unieke marketingcampagne heeft KPN en NewBeTV een groot bereik gehad. Vind jij deze manier van reclame maken eerlijk en transparant naar de consument/gebruiker?
 • Vind je dat een mediaproducent een verantwoordelijkheid heeft in de reclame die hij maakt?
 • Zo ja, wat zou hij moeten doen om de reclame eerlijk te houden voor de consument?

 

Opdracht 3

Laat de studenten een affiche maken om hun mening over hoe KPN/NewBeTV en WEfashion en GTST sluikreclame inzet. De poster ontwerpen ze met Tackk.

Zorg dat duidelijk wordt op de affiche:

 • Of voor of tegen het gebruik van sluikreclame met branded content bent waarbij fictie en werkelijkheid door elkaar heen lopen.
 • Wie je doelgroep is. (Studenten, docenten, mediaproducenten, bedrijven)

Laat hen de poster printen.

Terugkijken - 15 min

Bespreek aan de hand van de geprinte posters ieders standpunt met de klas.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie