JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Projectmatig samenwerken met succescriteria

Studenten niveau 2 van de opleiding Dienstverlening helpende Zorg en Welzijn gaan aan de slag met problematieken die zich in Amsterdam afspelen.

Projectmatig samenwerken met succescriteria
Tijdsduur:
240 min.
Mbo-niveau:
2
Benodigdheden:
-
In te zetten bij:
Burgerschap | Nederlands

Competentie

 • Communicatieve vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Samenwerken
Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Lesvoorbeelden voor online lessen.

Lesdoelen

 • De studenten kunnen samenwerken.
 • Studenten vergroten het probleemoplossingsvermogen.
 • Studenten leren de stad kennen.
 • Studenten leren elkaar kennen.

Te leveren producten

 • Voorblad met titel, afbeelding, naam, klas en vak.
 • Inleiding
 • Uitleg probleem (De student beschrijft wat het probleem precies is).
 • De student noteert een aantal onderzoeksvragen (welke vragen ga je onderzoeken?)
 • Voeg artikelen toe aan je verslag die te maken hebben met het probleem.
 • Uitleg van stappen die je hebt genomen tijdens het onderzoek (waar heb je informatie gevonden? Wie heb je gesproken of vragen gesteld? Op welke websites/boeken heb je informatie gevonden?
 • Conclusie van je onderzoek. Wat is de oplossing(en) voor het probleem? Welke personen dragen bij aan de oplossing? Wat is jou aandeel in de oplossing? Wat zou er anders moeten zodat het probleem opgelost wordt?
 • Evaluatie:
  • Wat vond je van de opdracht?
  • Wat verliep er goed tijdens het onderzoek?
  • Waar liep je tegenaan tijdens het onderzoek?
  • Wat vond je moeilijk van het onderzoek?
  • Wat zou je volgende keer anders doen?
  • Wat ging er goed tijdens de samenwerking?

Beginsituatie

 • Studenten niveau 2 van de opleiding Dienstverlening helpende Zorg en Welzijn.
 • Geen tot weinig kennis over de problematieken die zich in Amsterdam afspelen.

 

Vooruitkijken - 40 min

 • Opdracht opzoeken
 • Reader klaarzetten.
 • Break-out groepen in Microsoft Teams klaarzetten
 • Les gezamenlijk openen.
  Uitleg over de opdracht.
 • Succescriteria samen benoemen. Studenten gebruiken meerdere lessen om zelfstandig te werken. Bepaal samen met de studenten wanneer een opdracht geslaagd is: geef een goed en een minder goed voorbeeld van eerdere lesjaren, laat ze zelf beargumenteren waaraan een oplossing moet voldoen en benoem samen de succescriteria in een checklist. Deze checklist gebruiken studenten tijdens hun zelfstandig werk.
 • Studenten hebben de mogelijkheid om vragen te stellen

 

Uitvoering - 190 min

De studenten gaan in duo’s aan de opdracht werken.

Alle groepjes individueel benaderen om te kijken hoe het gaat met de taakverdeling en de afspraken die zij maken. Dit kun je het beste doen in break-out rooms. Laat studenten elke les weer zelfstandig samenwerken in deze break-out room en ga er regelmatig “op bezoek”.

Tussentijdse klassikale terugkoppeling
Kom minstens 1 keer klassikaal samen, ongeveer op de helft. Studenten kunnen over hun stand van zaken berichten, ideeën en onderzoeksaanpak eventueel op een Padlet delen of zelfs een mini-vlog bijhouden over de stappen die zij ondernemen. Wanneer je nog meer samenwerking wilt kun je studenten op elkaars vlogs laten reageren (duo 1 reageert op duo 2 en 3, etc.). Zo bevorder je onderlinge inspiratie en zorg je ervoor dat studenten niet tot het laatste moment wachten met de uitvoering.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

De studenten gaan een probleem oplossen dat zich in Amsterdam afspeelt. Zij werken het probleem uit en komen met een oplossing. De studenten werken in duo’s en bespreken de bevindingen met elkaar. De oplossing die zij hebben gevonden voor het probleem werken zij uit in een verslag.

 


Verdiepingsopdracht

Studenten kunnen contact opnemen met een externe die betrokken is bij de eventuele oplossing van het probleem. Laat studenten hun oplossing daar voordragen en spoor hen aan om een reactie uit te lokken bij degene. Dit kan via mail of zelfs aan de telefoon of online videobellen. Deze interactie maakt de opdracht extra betekenisvol.

Terugkijken - 10 min

 • Wat vond je van de opdracht?
 • Wat verliep er goed tijdens het onderzoek?
 • Waar liep je tegenaan tijdens het onderzoek?
 • Wat vond je moeilijk van het onderzoek?
 • Wat zou je volgende keer anders doen?
 • Wat ging er goed tijdens de samenwerking?
 • Wat kon er beter in de samenwerking?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie