JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Begrip communicatie en promotie

Studenten gaan aan de slag met de begrippen marketing of promotie. Hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar en welk begrip is belangrijker of minder belangrijk.

Begrip communicatie en promotie
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Laptop, Internet, Break-outrooms, Mindmister, Wheeldecide; Screencast-o-matic voor huiswerk
In te zetten bij:
Marketing

Competentie

Studenten leren nieuwe stof kennen en testen deze kennis in een quiz.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Lesvoorbeelden voor online lessen

Lesdoelen

Theorie omtrent het onderwerp communicatie en promotie tot zich nemen en begrijpen.

Te leveren producten

Twee woordenwebben, 1 kennistest, en thuis een verslag of video van begrippen waar studenten nog moeite mee hadden.

Beginsituatie

Theorie eerder gehad in modules maar weggezakt bij student

Vooruitkijken - 13 min

In algemene teamsruimte

5 min: kort de stof van het voorafgaande hoofdstuk bespreken, samenvatting van vorige les en vragen aan groep daarover stellen.

10 min: met Powerpoint, LessonUp of dergelijke nieuwe theorie bespreken en instructie opdracht geven.

Uitvoering - 30 min

Opdracht voor break-out rooms

Studenten gaan in groepjes van 4 de theorie in MindMeister in een woordenweb zetten, met in het midden het woord communicatie of promotie. Zo moeten zij laten zien hoe zij denken dat de begrippen zich tot elkaar verhouden en welk begrip belangrijker is of minder belangrijk. Wanneer je school een betaalde versie van een programma voor woordenwebben heeft, kun je studenten vragen om ook foto’s of afbeeldingen te uploaden die zij bij bepaalde begrippen associëren.

Tip: Geef studenten de mogelijkheid om op een centrale plek vragen over de stof te verzamelen. Gebruik bijvoorbeeld een gedeeld document in de teamsomgeving of Googledocs. Zo heb je inzichtelijk wat nog onduidelijk is. Optioneel: Je kunt elk groepje ook aanmoedigen om de vragen zelf te beantwoorden in het document. Nabespreking niet vergeten.


 

Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Om het gekozen centrale woord heen moeten minimaal 10 begrippen staan. Deze moeten voorzien zijn van voorbeelden. De woorden zijn groot als ze belangrijk zijn voor het centrale woord en klein als dit juist minder het geval is.Verdiepingsopdracht

Vervolgens 1 begrip eruit pakken en daar een nieuw woordenweb van maken op dezelfde wijze als bij het eerste woordenweb. Maar nu helemaal gericht op dat begrip en welke woorden, minimaal 5, er hierbij horen. Inclusief voorbeeld en het groter of kleiner maken van het woord. Laat studenten weten dat straks één toevallig gekozen student (bijvoorbeeld met behulp van de edutool Wheeldecide) het woordenweb gaat toelichten.

Hierna per groepje 1 spreker kiezen die in volgende ronde de woordenwebben toelicht.

Terugkijken - 17 min

In algemene teamsruimte per groepje 1 persoon die kort de grote woordenweb toelicht, uitlegt welk woord voor de tweede woordenweb is gekozen en wat ze van de samenwerking op deze wijze vonden, 2 minuten per groepje/persoon.

Daarna docent afronden door nog een link naar een google forms te plaatsen voor de studenten in de groepschat.

Kennis testen

Studenten maken een korte kennistest, meerkeuzevragen, over de aangeboden theorie via google forms en krijgen na afloop meteen de resultaten en juiste antwoorden te zien. Dit wordt meegenomen als input voor de volgende les.

 

Afronding huiswerk

Studenten krijgen als laatste de volgende opdracht mee naar huis. Ze gaan de begrippen/vragen die ze fout hadden in de test thuis opzoeken en een kort verslag van een half tot 1 A4 erover schrijven. Optioneel kun je studenten ook een mondelinge uitleg laten maken met een video-edutool, bijvoorbeeld met Screencast-o-matic of Flipgrid (let op de AVG-regels van je eigen school).

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie