JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Kijkwijzer

Door de opkomst van het internet kun je media bekijken die de Kijkwijzer op televisie classificeert voor een hogere leeftijd. Wat is daaraan te doen?

Kijkwijzer
Tijdsduur:
120 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Beamer | Laptops
In te zetten bij:
Nederlands | Mediawijsheid

Competentie

Apparaten en software bedienen.

Media doorgronden.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Tools & apps strategisch inzetten.

Lesdoelen

  • De student kan beargumenteren waarom een medium geschikt is voor een bepaalde boodschap;
  • De student kan beargumenteren waarom de gebruikte boodschap aansluit bij de doelgroep.

Te leveren producten

Verslag over de Kijkwijzer.

Beginsituatie

Studenten kennen het product de Kijkwijzer en weten welk gevoelig materiaal online te zien of beluisteren is. De studenten denken niet bewust na over het effect van gevoelige content.

Vooruitkijken - 25 min

De songtekst van een van de nummers van rapper Jebroer zorgde voor ophef in gelovige kringen. Kinderen zongen het na en wisten niet waar ze het over hadden.

Maar er was ook veel ophef over de Netflix serie ’13 reasons why’. Een jongen in Peru heeft de verhaallijn nagespeeld en uiteindelijk ook daadwerkelijk zelfmoord gepleegd.

Producer Selena Gomez gaf bij de lancering van de serie als commentaar dat deze serie juist nodig was “jongeren hebben het nodig om iets te zien wat hen bang maakt”.

Opdracht 1
Zoek in tweetallen naar een ander voorbeeld waarbij gevaarlijk gedrag werd nagedaan of waarbij er ophef is ontstaan door een publicatie. Schrijf voor jezelf op of je het eens bent met de ophef. Geef je antwoord via Mentimeter of Padlet.

Uitvoering - 70 min

Opdracht 2
Sinds 2001 is er de Kijkwijzer. Aan de hand van pictogrammen krijg je te zien of een tv-programma of film geschikt is voor jou. Dit doen ze door een leeftijdsindicatie aan te geven of te laten weten of er een schokkend onderwerp in voorkomt. Zo is er bijvoorbeeld een icoontje voor geweld of angst.

  • In tweetallen maken jullie een moderne versie van de kijkwijzer. Bij deze uitwerking houd je ook rekening met gevoelig materiaal op internet waar jongeren voortaan voor gewaarschuwd worden. De uitwerking mag visueel zijn, maar je mag het ook uitwerken in audio of tekst.
  • Je moet kunnen beargumenteren waarom de vernieuwing die jullie voorstellen nodig is.
  • Je moet ook kunnen beargumenteren waarom jullie uitwerking aansluit bij de doelgroep, om dat te kunnen doen moet je research doen naar het idee achter Kijkwijzer. Je moet weten waar zij op hebben gelet met de maak van de huidige symbolen. Wie is precies de doelgroep.

Terugkijken - 25 min

Studenten krijgen in tweetallen feedback op het ingeleverde verslag.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie