JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Inzicht krijgen in het werkveld

Studenten gaan uitzoeken welke mogelijkheden er binnen de mediawereld zijn, ontdekken welke banen bestaan en hoe een functie eruit ziet.

Inzicht krijgen in het werkveld
Tijdsduur:
120 min.
Mbo niveau:
4
Benodigdheden:
Mobiele telefoon of laptop
In te zetten bij:
Burgerschap / mediawijsheid

Competentie

Strategie: Weet wanneer welke toepassingen meerwaarde hebben bij het realiseren van professionele en sociale doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het vinden van een nieuwe baan of het geld inzamelen voor een goed doel).

Thema

Tools & apps strategisch inzetten

Lesdoelen

 • Student kan een realistische omschrijving geven van de mediawereld
 • Student kan aan de hand van een functieprofiel reflecteren op zijn eigen voortgang en positie.

Te leveren producten

Artikel / podcast / video

Beginsituatie

.

Vooruitkijken - 20 min

Geef een omschrijving van de mediawereld: hoe ziet die er volgens jou uit?

Doe research naar de mediawereld en noteer vijf bedrijven die jij interessant vindt. Noteer over elk bedrijf het volgende:

 • Wat is het hoofddoel van het bedrijf?
 • Waarom spreekt het je aan?
 • Op welke manier zetten zij sociale media in?
 • Welke mediafuncties zijn er binnen dit bedrijf?
 • Welke functie zou jij kunnen vervullen wanneer je klaar bent met deze studie?
 • Is het een erkend leerbedrijf? Hebben ze momenteel een stagiaire?
 • Zie jij jezelf werken bij dit bedrijf? Waarom wel/ niet?

Uitvoering - 50 min

Opdracht

Je kiest een bedrijf uit de lijst die je hebt opgesteld. Binnen dat bedrijf ga je iemand interviewen. Het liefste de persoon met een functie die jij later ook kan vervullen. In het interview ga je achterhalen in hoeverre het bedrijf meebeweegt met de laatste ontwikkelen in de mediawereld. Denk dan bijvoorbeeld aan onderstaande vragen:

 • Maakt het bedrijf gebruik van de laatste ontwikkelen wanneer het gaat om online tools/ applicaties? Waarom wel/niet?
 • Hoe zorgt het bedrijf ervoor dat ze up-to-date blijven met de laatste ontwikkelen in de media?
 • In hoeverre houdt de persoon die jij interviewt zich bezig met digitalisering en nieuwe media?
 • Hoe ziet hij/zij de toekomst voor zich wanneer het gaat om ontwikkelingen in de mediabranche?

Maak een product (dit mag een artikel, video, podcast, etc. zijn) waarin je weergeeft wat jij hebt geleerd van het interview. Waar richt het bedrijf zich op en wat betekent dit voor jouw toekomstbeeld? Waar kan jij nog aan werken/ welke tips heb je gehad?

Je presenteert jouw interview en de uitkomsten in de volgende les.

Terugkijken - 50 min

Geef studenten individuele feedback op hun reflectie.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie