JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Invloed massamedia deel 2

Hoe brengt de media verschillende boodschappen over en welke trucjes gebruiken ze daarvoor?

Invloed massamedia deel 2
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Blendspace, geprinte stencils
In te zetten bij:
Burgerschap / mediawijsheid

Competentie

Begrip:

  • Beseft dat het format van een mediaboodschap de inhoud die wordt overgedragen bepaalt. Het journaal belicht een thema anders dan een entertainmentprogramma; een krant anders dan een nieuws-app.

Thema

Informatiezoekvaardigheden

Lesdoelen

De student weet welke trucjes de media toe past om mensen te beïnvloeden en te overtuigen en dat ze niet alleen beïnvloedt wordt door massamedia maar ook door sociale media.

Te leveren producten

Stencil

Beginsituatie

De studenten hebben deel 1 van deze les gevolgd.

Vooruitkijken - 20 min

We hebben het de vorige les al gehad over massamedia. De manier waarop een medium een grote groep mensen bereikt. Via televisie, radio of met de inzet van sociale media. De rol van de massamedia is in de jaren wel gewijzigd door de komst van sociale media. De journalist bepaalt niet meer alleen wat je te zien krijgt. Ook burgers doen op allerlei verschillende manieren verslag van gebeurtenissen, ook wel burgerjournalistiek genoemd.

 

Video van de rol van sociale media bij de Arabische lente.

Massamedia hoeft niet alleen het nieuws te betekenen. Elke vorm van communicatie dat een grote groep mensen bereikt wordt gezien als massamedia of massacommunicatie. Zo ook teksten en afbeeldingen op producten of andere vormen van reclame. Het bereikt heel veel mensen, de massa.

Soms gaat een reclame of aanprijzing van een product te ver. Er wordt iets beloofd aan de consument dat het product vervolgens helemaal niet waar maakt.

Opdracht 1

Uitdelen stencil. Studenten zoeken zelf op internet wat er mis is met de artikelen.

  • Wat is de belofte op de verpakking?
  • Komt de producent de belofte na?
  • Wordt het nog verkocht?

Uitvoering - 30 min

Nu gaan jullie zelf zorgen voor massamedia. We hebben het gehad over de invloed van sociale media en jullie gaan zelf ondervinden hoe dat is.

Opdracht 2

Wanneer wordt je door media beïnvloedt en wanneer is het minder effectief? In groepjes van 4 gaan jullie nadenken over posts op Facebook die zoveel mogelijk reacties oproept.

  • Bedenk een post waarvan jij denkt dat dit zoveel mogelijk reacties oproept.
  • Denk goed na op welke facebookpagina je dit doet en hoe laat je dit doet.
  • Hou het wel netjes. Het bericht moet eerst door mij worden gelezen.
  • Voor de volgende les stuur je mij een e-mail waarin staat hoeveel reacties (zowel comments als likes) jullie hebben gehad.

Terugkijken - 10 min

Was het moeilijk om een post te bedenken? Wat deed je met de reacties?

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie