JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Introduction to British parliament

Aan het einde van de les kan de student onze debat vormen en regels (uit eerdere lessen) vergelijken met die van het Brits parlement.

Introduction to British parliament
Tijdsduur:
40 min.
Mbo-niveau:
2 | 3 | 4
Benodigdheden:
PPT, Youtube, Mentimeter of Kahoot, Kahoot of Socrative quiz, Socrative quiz, Break-out rooms
In te zetten bij:
Engels

Competentie

Thema

Lesvoorbeelden voor online lessen

Lesdoelen

  • Aan het einde van de les kan de student 3 kenmerken van het Britse parlement benoemen.
  • Aan het einde van de les kan de student onze debat vormen en regels (uit eerdere lessen) vergelijken met die van het Brits parlement.

Te leveren producten

Beginsituatie

De studenten krijgen een eerste indruk van het Brits parlement. Hiermee openen wij ons ‘debat’ thema van deze module.

Vooruitkijken - 5 min

Digital ‘wordcloud’ met de vraag erboven: “What words do you think of when you hear ‘British parliament’.

 

Wordcloud maken in Mentimeter (gratis) en code delen met studenten. Wordcloud maken direct in Kahoot kan alleen met een betaald account. Voordeel is wel dat je niet nóg een andere tool moet gebruiken maar gelijk kunt doorgaan met Kahoot. Als je geen wordcloud wilt maken kun je studenten ook woorden kunnen laten schrijven in de chatfunctie van Teams. Een andere mogelijkheid is om een Padlet te gebruiken (een soort post-it muur).

Uitvoering - 20 min

Basisopdracht | Groepsopdracht

Introduction to British parliament. Kahoot or another quiz with true or false statements. Gebruik bijvoorbeeld deze kant-en-klare kahoot.

“Watch the introduction video by the British Parliament (8:30 min.) and answer the questions on Socrative individually and with earphones.” Zie vragen onderaan in bijlage Socrative vragen)


 

Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Beantwoord zelfstandig de vragen aan de hand van de youtube video. De vragen staan in Socrative.


 

Verdiepingsopdracht

Compare the house of common to the house of lords. Note ten differences and 5 similarities.

Terugkijken - 15 min

Denken-delen-uitwisselen:

  • Denken (al gebeurd). Is al gebeurd door individueel de video te kijken en te vragen te beantwoorden in Socrative.

 

  • Delen (5 min. | niveau 2: 10 min.). Vergelijk je antwoorden met een medestudent in een break-out room: “Compare your answers with a classmate. Do not disturb the rest of the class.​“

 

  • Uitwisselen (10 min. | niveau 2: 10)
    1. Met vijf studenten in een break-out room antwoorden vergelijken en gezamenlijk één antwoord opschrijven. Tijdens de controle moet iedereen van dit groepje van vijf het goede antwoord kunnen geven en uitleggen waarom jullie hiervoor hebben gekozen. “Compare all of your answers and choose or write one right answer per question. Make sure everyone can tell the right answer when we check them in class.”
    2. Beantwoord deze vraag: “What surprised you? Had any of you known the content of the video before?”

Kennis testen

Niveau 3 en 4: Gezamenlijk nakijken (Socrative dashboard). Vraag studenten van de groepjes naar de goede antwoorden en laat ze vertellen waarom dit antwoord juist of fout is.

Niveau 2: Gezamenlijk nakijken (Socrative dashboard) in de volgende les. Vraag studenten van de groepjes naar de goede antwoorden en laat ze vertellen waarom dit antwoord juist of fout is.Afronding

Grappige feitjes over het parlement

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie