JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Hoe worden we beïnvloed door beeld?

Een les over (product)-fotografie en de beïnvloeding door beelden

Hoe worden we beïnvloed door beeld?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Beamer, PowerPoint, Papier, Iets om per groepje op de foto te zetten
In te zetten bij:
Burgerschap / Mediawijsheid / SLB

Competentie

  • Begrip: zien hoe media de werkelijkheid kleuren
  • Gebruik: apparaten, software en toepassingen gebruiken

Thema

Nieuws en informatie verwerken

Lesdoelen

De studenten zijn zich ervan bewust dat ze dagelijks worden beïnvloed door beelden en dat dit zowel bewust als onbewust gebeurt.

Studenten bijbrengen hoe ze dagelijks worden beïnvloed door beelden. Bewust en onbewust. Daarnaast krijgen de studenten tips mee hoe ze hun persoonlijke boodschap zo goed mogelijk via beeld kunnen overbrengen.

  • De student kan een persoonlijke boodschap achter een product zo goed mogelijk in beeld overbrengen.
  • De student weet aan welke voorwaarden m.b.t. belichting, compositie en standpunt een goede (product) foto moet voldoen.

Te leveren producten

Een (doordachte) foto van een product

Beginsituatie

Leerlingen zijn (onbewust) bezig geweest met foto’s maken van hun producten via de mobiele telefoon.

Vooruitkijken - 20 min

Voorkennis activeren:

Gebruik voor het activeren van de voorkennis de PowerPoint met beeldmateriaal. Gesprek naar aanleiding van de getoonde afbeeldingen.

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Leerlingen gaan in groepen aan de slag met de fotografie tips en maken een productfoto. Deze uploaden ze naar een online omgeving.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Studenten die moeite hebben met het fotograferen van hun product, bied je extra begeleiding. Laat zien op welke manieren je hun product kunt fotograferen, vraag welke foto het beste overkomt. Begeleid deze studenten stap voor stap.


Verdiepingsopdracht

  • m.v. papier een kleine studio vouwen.
  • Werk met medestudenten samen om belichten zo in te stellen dat je een ander effect krijgt.
  • Nabewerking d.m.v. Adobe Lightroom of app.

Terugkijken - 10 min

Kort gesprek over hoe jij (dagelijks) wordt beïnvloed. Wat maak je bewust en onbewust mee?

Suggestie voor een leuke afsluiter van activeerjeles.nl (en sluit tevens aan bij het onderwerp van de les):

 

Evalueren in beelden

Aan het einde van de les krijgt iedere student de opdracht om middels een plaatje uit te drukken hoe zij de les hebben ervaren. Dit kan door de studenten zelf een foto of een plaatje uit te laten kiezen, maar de docent kan ook al een reeks plaatjes en foto’s gereed hebben waar de studenten uit kunnen kiezen. Zodra de student een foto of plaatje heeft uitgezocht vertelt hij kort waarom hij voor dit plaatje heeft gekozen. Dit kan gaan over hoe hij de les heeft ervaren, maar ook over wat hem het meeste zal bijblijven uit de afgelopen les.
Bij deze evaluatie hoeft niet per se iedere student aan bod te komen. Het kan ook een vaste vorm van evalueren aan het einde van de les zijn waarbij steeds twee studenten aan bod komen om hun verhaal te doen.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie