JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Hoe ben jij te vinden op internet?

In deze les wordt het sociale mediagebruik binnen school aangekaart en wordt een uitleg gegeven van het internetprotocol van de school.

Hoe ben jij te vinden op internet?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
2/3/4
Benodigdheden:
Google een aantal studenten voordat je je les begint / Zoek en lees internet of sociale media protocol van de school / Laptop of device en internet voor iedere student / Uitzoeken hoe Padlet werkt / Uitzoeken hoe Facebook werkt.
In te zetten bij:
Burgerschap/Mediawijheid/Nederlands/SLB

Competentie

Begrip:

Merkt het toenemend gebruik van nieuwe media wel op maar heeft geen besef van de impact daarvan op de leefwereld van de mensen.

Thema

Leren omgaan met sociale media

Lesdoelen

  • De student kan omgaan met sociale media.
  • De student weet waar het sociale mediaprotocol van de school te vinden.

Te leveren producten

Padlet Walls

Beginsituatie

Studenten merken het toenemend gebruik van nieuwe media wel op.  Maar ze hebben geen besef van de impact daarvan op de leefwereld van zichzelf en anderen.

Vooruitkijken - 10 min

Uitleg
Geef uitleg over het internet (of sociale media) protocol van de school. Neem het met de klas door en vertel ze waar ze dit kunnen vinden.

Vertel welke informatie je hebt gevonden over de studenten. Bv. er zit hier iemand in de klas die woont aan de Berkenstraat 2 in wognum. Ook zit hier iemand die enorm gek is op lasagne enz.

 

Opdracht 1
Laat ze een zoektocht doen naar jou. Hier krijgen ze 5 minuten voor. Vervolgens presenteren ze in max. 1 minuut wat ze over jou te weten zijn gekomen.

Uitleg
Leg uit dat alles wat je op internet plaatst niet privé is.

Mensen hebben het wel over hun “privéleven” of “ik heb het toch afgeschermd” maar alles wat je post is terug te vinden op een server ergens op de wereld.

Uitvoering - 40 min

Opdracht 2
Laat de studenten zichzelf opzoeken op internet. Wat kunnen zij allemaal over zichzelf vinden? Ze verzamelen alles wat ze hebben kunnen vinden op hun eigen Padlet muur.

Laat ze daarna een Padlet muur maken van hoe ze zouden willen dat ze op internet te vinden zijn.

Wil je weten hoe Padlet werkt? Kijk dan hier.

Opdracht 3
Start een Facebookgroep met je klas. Bespreek de gewenste omgangsregels met elkaar in de klas. Zorg dat jij zelf de beheerder van de groep bent.

Terugkijken - 10 min

Bespreek de padlet wall’s met jouw studenten en besteed aan aandacht aan welke content past bij hoe ze te vinden zouden willen zijn.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie