JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Handig zoeken op het internet

Zoek- en denkvaardigheden worden aangeleerd, met een speurtocht door het internet

Handig zoeken op het internet
Tijdsduur:
50 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Beamer en video's uit de les
In te zetten bij:
Burgerschap / Mediawijsheid / SLB

Competentie

Communicatie:

 • Kan de betrouwbaarheid van informatie beoordelen.
 • Kan de aard van informatiebronnen inschatten: weet bijvoorbeeld informatieve bronnen van entertainmentbronnen te onderscheiden.

Thema

Informatiezoekvaardigheden

Lesdoelen

 • Handig leren zoeken op het internet
 • Studenten hebben zoekvaardigheden aangeleerd.

Te leveren producten

De docent heeft een Google Forms met antwoorden, waardoor er gedifferentieerd kan worden

Beginsituatie

.

Vooruitkijken - 10 min

Opdracht 1

Start de les met A google a day (max. 5 minuten; dit zou elke les kunnen)

Hoe kun je het beste zoeken?

Als een docent je een opdracht geeft is het simpel. Je typt een zoekterm in en je krijgt informatie van internet. Even knippen en plakken en je antwoord is klaar. Maar is dat antwoord ook juist? Ja het staat op internet, maar is het daarom ook wel goed? In deze les ga je aan de slag met het zoeken, vinden en beoordelen van informatie.

Daarbij gaat het altijd om 5 stappen:

 • Stap 1 – Wat wil je weten?
 • Stap 2 – Zoekstrategie
 • Stap 3 – Selecteren en verwerken
 • Stap 4 – Presenteren onderzoeksresultaat
 • Stap 5 – Evaluatie

 

Tips

Tips over welke zoekfuncties je kunt gebruiken:

Uitvoering - 30 min

Opdracht 2

Maak een speurtocht door het internet, zoals dit voorbeeld.

Er zijn bepaalde zoekvaardigheden die in deze speurtocht terugkomen en getraind worden.

 • Vertalen van woorden (Google Translate)
 • Routeplannen (Google Maps)
 • Valuta omrekenen (cash converter)
 • Opzoekvraag (kennis, wikipedia)
 • Control + F ( apple: Command + F)

 

Aanvullende opdrachten

Opdracht 1 en 2 en onderstaande voorbeeld opdracht dienen als uitgangspunt voor een specifieke opleidingsgerichte opdracht. Denk hierbij aan het zoeken van informatie over (stage)bedrijven, (technische) vakgerelateerde onderwerpen die bij een mbo-opleiding horen of bv. informatie over doorstromen naar andere niveaus op opleidingen. Op basis van deze lesopzet kan vrij eenvoudig een specifieke les worden ingevuld afhankelijk van de lesstof die op dat moment behandeld wordt

Terugkijken - 10 min

Hoe zijn jullie tot jullie antwoorden gekomen? Antwoorden bespreken.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie