JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Gepersonaliseerde reclame

Deze les gaat over gepersonaliseerde reclame. Studenten leren hoe dit soort reclame werkt en leert het te herkennen.

Gepersonaliseerde reclame
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Beamer en video's uit de les
In te zetten bij:
Burgerschap / Mediawijsheid

Competentie

Begrip: Herkent wanneer een mediaboodschap gekleurd is door politieke, ideologische of levensbeschouwelijke overtuigingen.

Thema

Privacy

Lesdoelen

 • Student herkent wanneer er reclame wordt gemaakt.
 • Student begrijpt hoe cookies werken.

Te leveren producten

Verslag typen over hoe gepersonaliseerde reclame werkt, met de vragen die in de les zijn gesteld

Beginsituatie

.

Vooruitkijken - 15 min

Lees het volgende artikel met jouw studenten: Het wordt saaier op kinderooghoogte, NRC november 2016.

Opdracht 1

Bespreek de volgende vragen:

 • Zouden de doelgroep (de kinderen) het door hebben dat er reclame gemaakt wordt?
 • Hoe erg is het dat deze kinderen er aan bloot worden gesteld?
 • En hoe vinden jullie als het gaat om het promoten van gamen?

Uitvoering - 35 min

Opdracht 2

Bekijk met je klas deze pagina van Kassa.  Verdeel hierna je klas in 4 groepen. Geef iedere student een A3 vel en een stift.

Uitleg werkvorm

Ieder groepje krijgt een vel papier waarop in het midden een rechthoek staat; vanuit de hoeken van de rechthoek zijn lijnen getrokken naar de hoeken van het papier, waardoor er rond de rechthoek vier vakken ontstaan. Iedere student schrijft in het eigen vak ideeën, antwoorden, oplossingen bij een gegeven vraagstelling. Na de individuele bedenktijd overleggen de studenten wat er gezamenlijk is in hun antwoorden en dat schrijven zij in de rechthoek.

Geschikt voor open vragen, kennis- en inzichtvragen (bijv. noem vier belangrijke kenmerken van de hoofdpersoon, met welke problemen kregen ontdekkingsreizigers te maken).

Deze werkvorm is een hulpmiddel om samen iets te maken; iedere student werkt eerst voor zichzelf en legt wat het heeft (afbeeldingen, links, artikelen) in het eigen vak, vervolgens wordt er een gezamenlijk product van gemaakt (bijv. Collage, verslag).

Vragen die gesteld worden:

Groep 1:

 • Wat is gepersonaliseerde reclame?

Groep 2:

 • Hebben jullie wel eens te maken gehad met gepersonaliseerde reclame?

Groep 3:

 • Hoe wordt gepersonaliseerde reclame gemaakt?

Groep 4:

 • Hoe werken cookies?

Studenten kunnen deze antwoorden allemaal opzoeken, vervolgens bespreken ze hun antwoorden samen. Daarna draaien de groepen zodat iedereen elkaars antwoorden hoort.

Huiswerkopdracht

Maak een verslag van de vragen die je beantwoord hebt op het A3 vel en lever dit voor de volgende les in.

Informatiebronnen:

Terugkijken - 10 min

Aan het eind van de les bespreek je met jouw studenten:

 • Wat hebben we geleerd?
 • Hoe werd de werkvorm ervaren?

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie