JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Gepersonaliseerde reclame

De studenten kunnen na deze les uitleggen wat gepersonaliseerde reclame is en de effecten ervan benoemen.

Gepersonaliseerde reclame
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Media doorgronden.

Discussiëren over media.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Privacy.

Lesdoelen

 • De student herkent wanneer er reclame wordt gemaakt;
 • De student begrijpt hoe cookies werken.

Te leveren producten

Verslag over de werking van gepersonaliseerde reclame.

Beginsituatie

Studenten zijn zich wel bewust van reclame, maar niet van de manier waarop het persoonlijk wordt gemaakt.

Vooruitkijken - 15 min

Open de les met het artikel van NOS en Unicef over kindermarketing.

Bespreek de volgende vragen:

 • Zou de doelgroep (de kinderen) door hebben dat er reclame gemaakt wordt?
 • Hoe erg is het dat deze kinderen eraan bloot worden gesteld?
 • In bovenstaande artikelen gaat het over eten, maar wat vinden jullie ervan dat er onder kinderen ook activiteiten zoals gamen worden gepromoot?

Uitvoering - 35 min

Opdracht 1

Bekijk met de klas deze pagina van Kassa. Verdeel hierna je klas in vier groepen. Elk groepje maakt een Padlet bord aan.

Ieder groepje heeft een Padlet bord waarop iedere individuele student een kolom aanmaakt. Elke student voegt aan de eigen kolom ideeën, antwoorden en oplossingen toe bij een bepaalde vraag. Na de individuele bedenktijd overleggen de studenten wat er overeenkomt in hun antwoorden en dat schrijven zij in een laatste, gezamenlijke kolom.

Deze werkvorm is een hulpmiddel om samen iets te maken; iedere student werkt eerst voor zichzelf en voegt wat die heeft bedacht (afbeeldingen, links, artikelen) toe aan een eigen kolom. Vervolgens wordt er een gezamenlijk product van gemaakt.

Vragen die gesteld worden:

Groep 1:

 • Wat is gepersonaliseerde reclame?

Groep 2:

 • Hebben jullie wel eens te maken gehad met gepersonaliseerde reclame?

Groep 3:

 • Hoe wordt gepersonaliseerde reclame gemaakt?

Groep 4:

 • Hoe werken cookies?

Studenten kunnen deze antwoorden allemaal opzoeken, vervolgens bespreken ze hun antwoorden samen. Daarna bespreken de groepjes de antwoorden met elkaar.

Opdracht 2

De studenten maken een verslag van de vragen die ze hebben beantwoord op Padlet en leveren dit voor de volgende les in.

Informatiebronnen:

Terugkijken - 10 min

Aan het eind van de les bespreek je met jouw studenten:

 • Wat hebben we geleerd?
 • Hoe werd de werkvorm ervaren?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie