JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Etnisch profileren 2 | Debat voorbereiden en debatteren

Dit is een tweedelige lessenserie over etnisch profileren. In les 1 gaan we onderzoek doen naar etnisch profileren. In les 2 gaan we het debat voorbereiden en debatteren.

Etnisch profileren 2 | Debat voorbereiden en debatteren
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
MS Powerpoint | MS Teams | Werkboekje in MS Forms | https://namepicker.net/nl/groep-maker/
In te zetten bij:
Burgerschap

Competentie

Thema

Etnisch profileren

Lesdoelen

  • De student kan uitleggen wat etnisch profileren is.
  • De student kan uitleggen wanneer etnisch profileren voor komt.
  • De student kan argumenten voor en tegen etnisch profileren verdedigen
  • De student kan uitleggen waarom etnisch profileren een probleem is en botst met de grondwet.

Te leveren producten

Het ingevulde werkboekje (zie bijlage 2).

Actieve deelname aan het debat.

Beginsituatie

Dit is een tweedelige lessenserie over etnisch profileren. In les 1 gaan we onderzoek doen naar etnisch profileren. In les 2 gaan we het debat voorbereiden en debatteren.

Bij de lessen hoort een werkboekje. Dit werkboekje is gebaseerd op het lesmateriaal van Amnesty (2018).

Vooruitkijken - 5 min

Agenda als eerste sheet tonen tijdens het opstarten:

5 min – Wat gaan we doen vandaag/uitleg​
5 min – Opdrachten uit het werkboekje bespreken
15 min – Het debat voorbereiden​
30 min – Debatteren​
5 min – Nabespreken​ en afsluiting

Uitvoering - 50 min

Opdrachten bespreken | Gemaakte opdrachten uit het werkboekje bespreken met de studenten.

Debat voorbereiden | De studenten bedenken stellingen voor en tegen etnisch profileren. Zie ook bijlage 2 voor meer informatie.

Er zijn drie stellingen. Studenten worden in groepen ingedeeld van ongeveer 5 studenten. Voorbeeld: Bij 20 studenten, maak je 4 groepjes en bij 30 studenten 6 groepjes. Bij 25 studenten maak je 4 groepjes en verdeel je 5 studenten over de 4 groepjes.

Tip: Gebruik voor het maken van groepjes namepicker.net/nl/groep-maker of Wheele decide

Per stelling gaat 1 groep argumenten voor de stelling en 1 groep argumenten tegen de stelling zoeken op internet. Er worden dus 6 break-out rooms (extra kanalen) aangemaakt waar de groepjes worden ingedeeld. Sinds het update van Microsoft Teams december 2020 is de functie break-out rooms vereenvoudigd.

Verdeel de groepjes als volgt:
Groep 1a Stelling 1 argumenten voor
Groep 1b Stelling 1 argumenten tegen
Groep 2a Stelling 2 argumenten voor
Groep 2b Stelling 2 argumenten tegen
Groep 3a Stelling 3 argumenten voor
Groep 3b Stelling 3 argumenten tegen

In break-out rooms gaan de studenten per groepje informatie opzoeken en delen met elkaar voor of tegen de stelling.
Leg de studenten uit dat ze goede argumenten nodig hebben om een stelling te kunnen verdedigen of aan te kunnen vallen.

Debatteren | Het is aan te raden om voorafgaand aan het debat alvast een aantal bronnen met actuele informatie over de stelling op te zoeken.

Laat de studenten per groepje bedenken wie het debat gaat voeren (de aanvoerder) en laat ze een openingsspeech schrijven. De studenten komen weer bij elkaar in de gemeenschappelijke vergadering en gaan met elkaar debatteren. De volgorde is als volgt:

2 min openingsspeech aanvoerder voorstanders -> stelling toelichten en argumenten voor de stelling geven
2 min openingsspeech aanvoerder tegenstanders -> argumenten tegen de stelling geven
6 min open debat

De jury stemt tijdens het debat wie de winnaar is. Tip: Maak een MS Forms voor de jury.

Groep 1a: Stelling 1 voor
Groep 1b: Stelling 1 tegen
Groep 2a: Jury
Groep 2a: Stelling 2 voor
Groep 2b: Stelling 2 tegen
Groep 3a: Jury
Groep 3a: Stelling 3 voor
Groep 3b: Stelling 3 tegen
Groep 1a: Jury

Terugkijken - 5 min

Wat hebben we geleerd?
Hoe kijk je nu aan tegen etnisch profileren?

 

Amnesty (2018). Etnisch profileren. Geraadpleegd op 25 november 2020 via https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/hoe-zit-dat-met-etnisch-profileren

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie