JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Etnisch profileren 1 | Onderzoek doen naar etnisch profileren

Dit is een tweedelige lessenserie over etnisch profileren. In les 1 gaan we onderzoek doen naar etnisch profileren. In les 2 gaan we het debat voorbereiden en debatteren.

Etnisch profileren 1 | Onderzoek doen naar etnisch profileren
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
MS Powerpoint | MS Teams | Werkboekje in MS Forms | https://namepicker.net/nl/groep-maker/
In te zetten bij:
Burgerschap | Nederlands

Competentie

Thema

Etnisch profileren

Lesdoelen

  • De student kan uitleggen wat etnisch profileren is.
  • De student kan uitleggen wanneer etnisch profileren voor komt.
  • De student kan argumenten voor en tegen etnisch profileren verdedigen
  • De student kan uitleggen waarom etnisch profileren een probleem is en botst met de grondwet.

Te leveren producten

Het ingevulde werkboekje (zie bijlage 1).

Actieve deelname aan het debat.

Beginsituatie

Dit is een tweedelige lessenserie over etnisch profileren. In les 1 gaan we onderzoek doen naar etnisch profileren. In les 2 gaan we het debat voorbereiden en debatteren.

Bij de lessen hoort een werkboekje. Dit werkboekje is gebaseerd op het lesmateriaal van Amnesty (2018).

Vooruitkijken - 15 min

Agenda als eerste sheet tonen tijdens het opstarten:

5 min – Opstarten​
10 min – Wat gaan we doen vandaag/uitleg​
10 min – Begrippen Opdrachten werkboekje​
10 min – Film​
10 min – Kijkvragen klassikaal bespreken​
10 min – Wat hebben we geleerd? Afsluiting

 

Wat gaan we de komende twee lessen doen? We gaan het hebben over etnisch profileren!​

Les 1: Onderzoek doen naar etnisch profileren​
Les 2: Debat voorbereiden en debatteren

Vragen wat de studenten al weten over etnisch profileren. Geef een cijfer

Uitvoering - 30 min

Tip: Zet het werkboekje van tevoren klaar in MS Forms. (zie de bijlage voor het werkboekje)

 

Uitleg | Wat is etnisch profileren?
Wanneer de politie zonder goede of geldige reden iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt, (mede) vanwege zijn huidkleur of herkomst is er sprake van etnisch profileren. ​Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en daarom in strijd met de mensenrechten.

 

Opdracht | Laat de studenten opdracht 1 t/m 5 maken. Bespreek klassikaal de opdrachten.

Uitleg | Wanneer gebeurt het?
Bij politiecontroles op straat worden mensen staande gehouden en gecontroleerd, ook wanneer zij geen verdachte zijn of een aanwijzing voor de controle ontbreekt. ​
Uit onderzoek blijkt dat etnisch profileren plaatsvindt bij identiteits- en verkeerscontroles, preventief fouilleren en bij controles op illegaal verblijf.

Film | Bekijk de film over etnisch profileren met de studenten: https://www.youtube.com/watch?v=jFH1TpxVkNA


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg
Werkboekje in de bijlage.


Verdiepingsopdracht
Studenten die snel klaar zijn met de opdrachten kunnen alvast stellingen voor en tegen etnisch profileren bedenken. Zie les 2 en bijlage 2 voor mee informatie.

Terugkijken - 15 min

Wat hebben we geleerd?

  • Wat is etnisch profileren?
  • Wanneer komt het voor?
  • Welke (maatschappelijke) gevolgen heeft etnisch profileren?

Afronding

Studenten maken de opdrachten in het werkboekje af. Vertel de studenten dat ze volgende les een debat gaan voorbereiden en voeren.

 

Amnesty (2018). Etnisch profileren. Geraadpleegd op 25 november 2020 via https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/hoe-zit-dat-met-etnisch-profileren

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie