JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

E-mails leren schrijven

In deze les gaan de studenten aan de slag met het opstellen van een formele en een informele e-mail. Er wordt aandacht besteed aan de omgangsregels per e-mail.

E-mails leren schrijven
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
4
Benodigdheden:
Laptop
In te zetten bij:
SLB, Nederlands

Competentie

Communicatie

Thema

Jezelf online profileren

Lesdoelen

 • Studenten weten wat de regels zijn voor het opstellen van een formele e-mail.
 • Studenten leren in te schatten hoe formeel of informeel zij een e-mail moeten opstellen.

Te leveren producten

Formele en informele e-mail

Beginsituatie

Vooruitkijken - 20 min

Opdracht 1

Bespreek de volgende vragen met studenten:

 • Komt jouw persoonlijke mail binnen op je telefoon?
 • Komt jouw schoolmail binnen op je telefoon?
 • Wanneer reageer jij op je mail? Direct, op vaste tijdstippen op de dag, als je tijd hebt.
 • Wat verwacht jij van anderen in het reageren op e-mail? Binnen hoeveel tijd verwacht jij een
 • reactie?

Wat verwacht je docent van jou? Dat je je mail leest, reageert.

Uitvoering - 30 min

Uitleg

Hoe schrijf je een goede formele e-mail.

Inspiratie:

 

Bespreek de volgende thema’s:

Aanhef

Doel

Bondig

Zakelijk

Neutrale stijl

Correct nederlands

Bijlagen toevoegen


Uitleg: cc , bcc, reply

Opdracht 2

Laat studenten individueel een formele e-mail schrijven naar een van de volgende doelgroepen:

 • Toekomstig werkgever
 • Docent
 • Restaurant waar je een tafel wilt reserveren
 • Een bedrijf: klacht over product

 

Hier hebben de studenten 15 minuten voor.

Vervolgens laat je studenten feedback geven op elkaars e-mails.

Terugkijken - 10 min

Tot slot bespreek je klassikaal welke punten van feedback er waren op de e-mails. Zodat iedereen weet waar je extra goed op moet letten bij het opstellen van een goede e-mail.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie