JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

E-mails leren schrijven

In deze les stellen de studenten een formele en een informele e-mail op. Ze leren over de omgangsregels per soort e-mail.

E-mails leren schrijven
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Laptop
In te zetten bij:
SLB | Nederlands

Competentie

Thema

Jezelf online profileren.

Lesdoelen

 • De student kan benoemen wat de regels zijn voor het opstellen van een formele e-mail;
 • De student kan vertellen op basis waarvan je kunt bepalen hoe formeel of informeel zij een e-mail moeten opstellen.

Te leveren producten

Formele en informele e-mail.

Beginsituatie

Studenten gebruiken verschillende communicatiekanalen zoals WhatsApp, e-mail en mogelijkheden via sociale media. De studenten hebben moeite met het stroomlijnen van inkomende communicatie en vinden het lastig om een verschil te maken in formele en informele communicatie.

Vooruitkijken - 20 min

Opdracht 1

Bespreek de volgende vragen met studenten:

 • Komt jouw persoonlijke mail binnen op je telefoon?
 • Komt jouw schoolmail binnen op je telefoon?
 • Wanneer reageer jij op je mail? (Direct, op vaste tijdstippen op de dag, als je tijd hebt)
 • Wat verwacht jij van anderen in het reageren op e-mail? Binnen hoeveel tijd verwacht jij een reactie?
 • Wat verwacht een docent van jou?
 • En wat verwacht je baas (relateren aan bijbaan/stage) van jou?

Deze vragen kunnen ook met behulp van AnswerGarden of Mentimeter worden gesteld.

Uitvoering - 30 min

Uitleg

Hoe schrijf je een goede formele e-mail?

Inspiratie:

Bespreek de volgende thema’s:

 • Aanhef: geachte/beste. Hoe schrijf je de naam van de ontvanger?;
 • Doel van een e-mail: wat wil je vertellen of bereiken en wanneer komt dit aan bod?;
 • Bondig schrijven: bedenk vooraf wat in de mail moet en lees na afloop de tekst na. Kan je zinnen samenvoegen? Lijken argumenten veel op elkaar? Schrap woorden die overbodig zijn;
 • Zakelijk schrijven: gebruik je u of je/jij? Welke woorden zijn nog meer zakelijk?
 • Correct Nederlands: gebruik autocorrectie of laat het nalezen;
 • Bijlagen toevoegen: hoe doe je het? En geef je uitleg over de bijlagen in de mail?;
 • Verschil tussen cc en bcc: wat wil je bereiken met het toevoegen van een lezer?

Opdracht 2

Laat studenten individueel een formele e-mail schrijven naar een van de volgende doelgroepen:

 • Toekomstig werkgever
 • Docent
 • Restaurant waar je een tafel wilt reserveren
 • Een bedrijf: klacht over product

Hier hebben de studenten vijftien minuten voor. Vervolgens laat je studenten feedback geven op elkaars e-mails, bijvoorbeeld met een single-point rubric.


Opdracht vereenvoudigd

Laat de studenten per onderstaande situatie bepalen of een formele of informele e-mail beter geschikt is. Je kunt dit klassikaal bespreken, of antwoorden laten insturen via Mentimeter.

 • Je wil een afspraak maken met de tandarts;
 • Je wil je oma feliciteren met haar verjaardag;
 • Je bent niet blij met een product dat je gekocht hebt en wil het bedrijf laten weten dat je een klacht hebt;
 • Je wil een supermarkt mailen om te zeggen dat je op zoek bent naar werk;
 • Je levert een opdracht in per mail bij een docent;
 • Je mailt een studiegenoot over de huiswerkopdracht.

 

Terugkijken - 10 min

Tot slot bespreek je klassikaal welke punten van feedback er waren op de e-mails. Zodat iedereen weet waar je extra goed op moet letten bij het opstellen van een goede e-mail.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie