JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Digitale kloof

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar het mediagebruik in Nederland. In deze les gaan studenten achterhalen hoe het staat met het mediagebruik in hun regio.

Digitale kloof
Tijdsduur:
120 min.
Mbo niveau:
4
Benodigdheden:
Keynote + rapport ECBO
In te zetten bij:
Burgerschap/Mediawijsheid

Competentie

Strategie:

 • ontwikkelt een doelgerichte strategie om in alle levenssferen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die traditionele, nieuwe en sociale media bieden.
 • weet wanneer welke mediatoepassingen het eigen welbevinden en levensgeluk kunnen verhogen (of juist verlagen) en zet deze mediatoepassingen daar actief voor in.
 • deelt expertise met anderen om ook hun mediastrategie te optimaliseren.
 • heeft niet alleen eigen doeleinden voor ogen, maar bevordert ook die van anderen en de communities waaraan deelgenomen wordt.

Thema

Mediagebruik in eigen regio

Lesdoelen

 • Student kan informatie verwerken
 • Student leert te werken met avatist.com
 • Student stelt onderzoeksvragen op
 • Student krijgt inzicht in mediagebruik in zijn omgeving

Te leveren producten

Mediaonderzoek en mediaproduct

Beginsituatie

De student heeft geen zicht op mediagebruik van anderen in zijn regio. Hij is zich wel al bewust van zijn eigen mediagebruik en de impact op zijn eigen leven van dit mediagebruik.

Hij heeft echter geen weet van de verschillen die er zijn tussen Nederlanders als het gaat om digitale vaardigheid en de impact van minder digitaal vaardig zijn.

Vooruitkijken - 30 min

Uit onderzoek van het ECBO blijkt dat 300.000 Nederlanders onvoldoende digitale vaardigheden hebben. Nederlanders met een digitale achterstand hebben vaak ook last van laaggeletterdheid. Ze kunnen in een mindere mate bepaalde informatie lezen en/of begrijpen.

Alle services van de overheid, denk aan het aanvragen van huursubsidie, zorgtoeslag, aanvragen van een nieuw paspoort, zijn sinds 2017 gedigitaliseerd.

Uitvoering - 60 min

Opdracht 1
Voor de gemeente waar jij woont, ga je een onderzoek doen naar het mediagebruik.
Stap 1: kijk naar voorbeelden zoals het rapport van SCP
Stap 2: bepaal je onderzoeksvragen, wat wil je te weten komen?
Stap 3: laat je onderzoek goedkeuren door de docent
Stap 4: bepaal hoe je de mensen gaan uitvragen. Digitaal is wel zo handig, denk bijvoorbeeld aan Google Forms
Stap 5: bepaal wie je gaat ondervragen, het moeten minimaal 15 mensen zijn.
Stap 6: verwerk de informatie die je hebt gekregen. Dit mag je doen door er een stuk over te schrijven, maar je mag ook een video of podcast maken.
Stap 7: publiceer jouw onderzoek op Avatist.com.
Stap 8: lever je product in door de link te mailen naar de docent

Checklist:

 • Controleer goed op Nederlandse spelling. Laat het ook door iemand anders nalezen
 • Verwerk tabellen en grafieken in je onderzoek
 • Illustreer jouw onderzoek met rechtenvrije beelden

Opdracht 2
Aan de hand van jouw onderzoek formuleer je een advies aan de gemeente waar jij woont. Dit advies werk je uit in de vorm van een brief of video. Zorg ervoor dat het medium dat je kiest, past bij jouw boodschap.

Terugkijken - 30 min

Elke student krijgt individuele feedback van zijn docent.

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie