JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Digitale kloof

Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar het mediagebruik in Nederland. In deze les achterhalen de studenten hoe het staat met het mediagebruik in hun eigen regio.

Digitale kloof
Tijdsduur:
120 min.
Mbo-niveau:
4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Creëren met media.

Discussiëren over media.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Mediagebruik in eigen regio.

Lesdoelen

 • De student kan informatie verwerken;
 • De student stelt onderzoeksvragen op;
 • De student krijgt inzicht in mediagebruik in eigen omgeving.

Te leveren producten

Mediaonderzoek en mediaproduct.

Beginsituatie

De studenten hebben geen zicht op mediagebruik van anderen in hun regio. Ze zijn zich al wel bewust van hun eigen mediagebruik en de impact op hun eigen leven van dit mediagebruik.

De studenten kennen de verschillen die er zijn tussen Nederlanders niet als het gaat om digitale vaardigheid en de impact van minder digitaal vaardig zijn.

Vooruitkijken - 30 min

Begin met een inleiding:

Uit onderzoek van het ECBO blijkt dat 300.000 Nederlanders onvoldoende digitale vaardigheden hebben. Nederlanders met een digitale achterstand hebben vaak ook last van laaggeletterdheid. Ze kunnen in een mindere mate bepaalde informatie lezen en/of begrijpen.

Alle services van de overheid, denk aan het aanvragen van huursubsidie, zorgtoeslag, aanvragen van een nieuw paspoort, zijn sinds 2017 gedigitaliseerd.

Uitvoering - 60 min

Opdracht 1

Geef de studenten de volgende instructies:

Voor de gemeente waar jij woont, ga je een onderzoek doen naar het mediagebruik aan de hand van zeven stappen:

 1. Kijk naar voorbeelden zoals het rapport van SCP, mediamonitor of NDP Nieuwsmedia
 2. Bepaal je onderzoeksvragen, wat wil je te weten komen?
 3. Laat je onderzoek goedkeuren door de docent.
 4. Bepaal hoe je de mensen gaan uitvragen. Digitaal is wel zo handig, denk bijvoorbeeld aan Google Forms.
 5. Bepaal wie je gaat ondervragen, het moeten minimaal 15 mensen zijn.
 6. Verwerk de informatie die je hebt gekregen. Dit mag je doen door er een stuk over te schrijven, maar je mag ook een video of podcast maken.
 7. Deel jouw onderzoek met de klas en de docent, bijvoorbeeld via MS Teams of per mail.

Checklist:

 • Controleer goed op Nederlandse spelling. Laat het ook door iemand anders nalezen.
 • Verwerk tabellen en grafieken in je onderzoek.
 • Illustreer jouw onderzoek met rechtenvrije beelden.

Opdracht 2

Aan de hand van het onderzoek formuleren de studenten een advies aan de gemeente waar ze wonen. Dit advies werken ze uit in de vorm van een brief of video. Het medium dat ze kiezen moet passen bij hun boodschap.

Terugkijken - 30 min

Elke student krijgt individuele feedback van zijn docent.

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie