JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Delen met sociale media

Waarom willen we graag alles delen op internet? Is er een verschil tussen hoe wij ons offline en online gedragen?

Delen met sociale media
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Laptops
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

  • De student kan uitleggen waarom mensen online zijn en bepaalde elementen uit hun leven willen delen;
  • De student kan beschrijven wat het verschil is tussen een online en offline imago;
  • De student kan de verschillen benoemen van de sociale media en kan toelichten op welke manier ze ingezet kunnen worden.

Te leveren producten

Bord op Pinterest.

Beginsituatie

Studenten maken enthousiast gebruik van het internet en zien geen negatieve effecten ervan.

Vooruitkijken - 20 min

Wie heeft er Facebook? Wat post je er op? Waarom? Waar kijk je zelf naar bij andere accounts? Wat is volgens jou belangrijk?  

Commentaar op Facebook is dat mensen alleen positieve dingen delen. Er is geen dislike button. Deze knop is er wel op YouTube, wat is het verschil tussen deze twee platforms?

Wie heeft er weleens een reactie gehad van iemand op Instagram of Facebook die je niet kende? Hoe ver reikt het internet? En wie krijgt het allemaal te zien? Wie deelt, laat zien waar hij voor staat: een online imago bestaat bij de gratie van links en posts, en kan soms aardig verschillen van het offline imago. 

Artikel over Facebook bespreken ‘Hoe houdt Facebook jou verslaafd?’ (NRC).

Artikel over verslaving bespreken ‘zo maak je mensen app-verslaafd’ (NRC).

Uitvoering - 30 min

Wie ben jij en hoe laat je dat zien aan de buitenwereld? 

  • Maak een bord aan op Pinterest met pins die over jouw imago gaan; 
  • Je kiest pins uit die gaan over jouw online imago en je laat pins zien die gaan over jouw offline imago; 
  • Denk bij elke pin goed na: wat zegt dit over jou en waarom past het zo goed? En wat is het verschil tussen je online en offline imago? 
  • Kies in totaal tenminste 25 pins uit.

Terugkijken - 10 min

Aan de hand van de opdracht wordt er teruggekeken naar de lesstof. Is er veel verschil tussen je online en offline imago? Was het lastig om te herkennen?

 

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie