JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Delen met sociale media

Waarom willen we graag alles delen op internet? Is er een verschil tussen hoe wij ons offline en online gedragen?

Delen met sociale media
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid

Competentie

Thema

Omgaan met (sociale) media.

Lesdoelen

  • De student kan uitleggen waarom mensen online zijn en bepaalde elementen uit hun leven willen delen;
  • De student kan beschrijven wat het verschil is tussen een online en offline imago;
  • De student kan de verschillen benoemen tussen sociale media platforms als Instagram, TikTok en Snapchat en kan toelichten op welke manier ze ingezet kunnen worden.

Te leveren producten

Bord op Pinterest.

Beginsituatie

Studenten maken enthousiast gebruik van het internet en zien er geen negatieve effecten van.

Vooruitkijken - 20 min

Begin de les met wat vragen:

Wie gebruikt er sociale media? Welke media zijn dat? Wat post je er op? Waarom? Waar kijk je zelf naar bij andere accounts? Wat is volgens jou belangrijk?  

Een kritiek op Instagram kan zijn dat mensen misschien alleen positieve dingen delen. Ook is er geen ‘dislike’ optie. Deze knop is er wel op YouTube, wat is het verschil tussen deze twee platforms?

Wie heeft er weleens een reactie gehad van iemand op sociale media die je niet kende? Hoe ver reikt het internet? En wie krijgt het allemaal te zien? Wie deelt, laat zien waar hij voor staat: een online imago bestaat bij de gratie van links en posts, en kan soms aardig verschillen van het offline imago. 

Tip om te bespreken:

Deze video van NOS waarin ze laten zien hoe Instagram gebruikers verslaafd kan maken.

Uitvoering - 30 min

Opdracht

Laat studenten nadenken over hun online en offline imago. Ze gaan een moodboard maken over de vraag:

Wie ben jij en hoe laat je dat zien aan de buitenwereld? 

  • Maak een bord aan op Pinterest met pins die over jouw imago gaan; 
  • Je kiest pins uit die gaan over jouw online imago en pins die gaan over jouw offline imago; 
  • Denk bij elke pin goed na: wat zegt dit over jou en waarom past het zo goed? En wat is het verschil tussen je online en offline imago? 
  • Kies minstens 25 pins uit.

Als het moodboard af is moeten de studenten kunnen vertellen welke elementen van hun leven ze willen delen op social media en wat het verschil is tussen hun online en offline imago. Ook moeten ze kort uiteenzetten wat de verschillen zijn tussen Instagram, TikTok en Snapchat. Wat zouden ze delen op welk platform? En waarom?

 

Terugkijken - 10 min

Aan de hand van de opdracht wordt er teruggekeken naar de lesstof. Is er veel verschil tussen je online en offline imago? Was het lastig om te herkennen?

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie