JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

De invloed van reclame

In deze les krijgen de studenten inzicht in de werking van reclame. Ze maken ook zelf een reclameboodschap.

De invloed van reclame
Tijdsduur:
90 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student of postervellen
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | Nederlands

Competentie

Thema

De invloed van reclame.

Lesdoelen

 • De student kan verschillende mechanismen in reclames identificeren: misleiding, beïnvloeding, mening versus feiten en satire.

Te leveren producten

Een eigen gemaakte reclameboodschap.

Beginsituatie

De studenten zijn zich niet actief bewust van de werking van reclame.

Vooruitkijken - 15 min

Begin de les met een woordspin:

Waar denk je aan bij het woord reclame? Wat is reclame eigenlijk?

Je kunt zo de voorkennis van studenten activeren met behulp van Mentimeter of AnswerGarden.

Start aan de hand van de ingezonden antwoorden een klassikaal gesprek:

 • Wie kan de definitie geven van reclame?

Een reclame is bedoeld om mensen over te halen om bepaalde dingen te doen, of een bepaald product te kopen. Een goed voorbeeld van reclame is het tonen van filmpjes tussen tv-programma’s door.

Stel de volgende vraag:

Wanneer wordt reclame misleiding in plaats van beïnvloeding?

Foodwatch deelt vijf tips waar je op kunt letten om misleiding voor te zijn. Neem deze tips door en controleer of het verschil tussen beïnvloeding en misleiding duidelijk is.

Uitvoering - 60 min

Opdracht 1

Bekijk de video van Nu.nl over de werking van reclame.

Bespreek klassikaal de volgende vragen (20 minuten):

 • Heb je wel eens een miskoop gedaan?
 • Wanneer ontdekte je dat je spijt kreeg van je aankoop?
 • Waren er invloeden van reclameboodschappen of van anderen die jou er toe hebben aangezet de aankoop te doen?
 • Ben je wel eens op straat aangesproken en overgehaald ergens lid van te worden of iets te kopen? Zo ja, hoe dacht je daar later over?
 • Zie je de reclame in YouTube, Netflix en op tv? (je ziet het wel, maar ben je je ervan bewust?)
 • Heb je wel eens gemerkt dat als je iets hebt gegoogeld, dit product verschijnt bij je op social media platformen?

Opdracht 2

Laat studenten groepjes maken van drie tot vier personen.

Maak een reclameposter en verzin een pitch (max 1 min.) van een aankoop die je kortgeleden hebt gedaan en waar je erg tevreden over bent. Probeer de groep over te halen dit product te kopen. Aan de hand van het applaus hoor je hoe enthousiast ze zijn over jouw product!

Achteraf moeten de groepjes kunnen vertellen welke mechanismen van reclames (misleiding, beïnvloeding, feiten en/of satire) ze hebben ingezet bij hun poster en pitch en op wat voor manier ze dat hebben gedaan.


Opdracht vereenvoudigd

Kijk met studenten de video van Nu.nl over de werking van reclame. Ga klassikaal in gesprek over de video. Je kunt hiervoor onderstaande vragen gebruiken:

 • Welke reclame heeft jou overtuigd om iets te kopen / doen? Weet je nog wat er in die reclame zat waardoor je de knoop had doorgehakt?
 • Kun je een voorbeeld geven van beïnvloeding in een reclame en misleiding in een reclame? Als het moeilijk is kun je wat voorbeelden van het Gouden Windei (prijs voor misleidende reclames) met de studenten delen zodat het wat duidelijker wordt.
 • Misleiding in reclames is niet toegestaan. Wat vind je daarvan?

Verdiepingsopdracht

Laat de studenten nadenken over hun (toekomstige) werkveld. Wat zijn daarin mechanismen van reclame die kunnen worden ingezet? Hoe zouden studenten dat kunnen herkennen?

Bespreek dit klassikaal door antwoorden te verzamelen op Mentimeter of Padlet.


 

Terugkijken - 15 min

Stel aan de klas de volgende vragen:

 • Wat zou je in het vervolg anders doen?
 • Stel je jouw aankoop uit om verder te onderzoeken en te vergelijken?
 • Besluit je iets niet te kopen als je er wat langer over hebt nagedacht?

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie