JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

De invloed van reclame

In deze les krijgen de studenten inzicht in de werking van reclame. Ze maken ook zelf een reclameboodschap.

De invloed van reclame
Tijdsduur:
90 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
-
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | Nederlands

Competentie

Thema

De invloed van reclame.

Lesdoelen

 • De student kan de verschillende mechanismen in reclames identificeren: misleiding, beïnvloeding, mening versus feiten en satire.

Te leveren producten

Een eigen gemaakte reclameboodschap.

Beginsituatie

De student is zich niet actief bewust van de werking van reclame.

Vooruitkijken - 15 min

Woordspin: Waar denk je aan bij het woord reclame. Wat is reclame eigenlijk? Je kunt de voorkennis ophalen met behulp van Mentimeter of AnswerGarden.

Onderwijsleergesprek:

 • Wie kan de definitie geven van reclame?

Een reclame is bedoeld om mensen over te halen om bepaalde dingen te doen, of een bepaald product te kopen. Een goed voorbeeld van reclame is het tonen van filmpjes tussen tv-programma’s door.

 • Wanneer wordt reclame misleiding?
 • Op wat voor manier ben je tot de keuze van jouw mobiel gekomen?

Uitvoering - 60 min

Opdracht 1
Bekijk de video van Nu.nl over de werking van reclame.

Klassikaal bespreken (20 minuten):

 • Heb je wel eens een miskoop gedaan?
 • Wanneer ontdekte je dat je spijt kreeg van je aankoop?
 • Waren er invloeden van reclameboodschappen of van anderen die jou er toe hebben aangezet de aankoop te doen?
 • Ben je wel eens op straat aangesproken en overgehaald ergens lid van te worden of iets te kopen? Zo ja, hoe dacht je daar later over?
 • Zie je de reclame in YouTube, Netflix of Facebook en op tv? (je ziet het wel, maar bent het je niet bewust)
 • Heb je wel eens gemerkt dat als je iets hebt gegoogeld, dit product verschijnt bij je Facebookberichten?

Opdracht 2 
Samenwerkopdracht in groepjes van 3 tot 4 personen.

Maak een reclameposter en verzin een pitch (max 1 min.) van een aankoop die je kortgeleden hebt gedaan en waar je erg tevreden over bent. Probeer de  groep over te halen dit product te kopen. Aan de hand van het applaus hoor je hoe enthousiast ze zijn over jouw product!

Terugkijken - 15 min

Stel aan de klas de volgende vragen:

 • Wat zou je in het vervolg anders doen?
 • Stel je jouw aankoop uit om verder te onderzoeken en te vergelijken?
 • Besluit je iets niet te kopen als je er wat langer over hebt nagedacht?

 

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie