JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Regels rondom online gedrag

De studenten kunnen de situatie uit een VR-video analyseren, (on)wenselijk gedrag op de werkvloer benoemen en een voorval uit de originele context halen en projecteren op een privésituatie of de werkvloer.

Regels rondom online gedrag
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
VR-Brillen | Device per student
In te zetten bij:
Burgerschap | SLB | Nederlands

Competentie

Thema

Chatten.

Lesdoelen

  • De student kan de situatie uit een video analyseren;
  • De student kan (on)wenselijk gedrag op de werkvloer benoemen;
  • De student kan een voorval uit de originele context halen en projecteren op een privésituatie of voorval op de werkvloer.

Te leveren producten

Eventueel een strip.

Beginsituatie

De student maakt veel gebruik van de mobiele telefoon en gebruikt sociale media. De student is zich niet altijd bewust wanneer het gebruiken van een telefoon gepast is en wanneer niet.

Vooruitkijken - 10 min

Begin de les met uitleg over het onderwerp. Laat weten wat er het komende lesuur staat te gebeuren en geef een introductie over het te behandelen onderwerp.

Vervolgens geef je instructies over de VR-film en hoe deze bekeken kan worden.

Deel studenten in groepen van vier of vijf studenten in en bekijk de video. Vervolgens wordt er per groep enkele vragen gesteld over de bekeken video. Zie kijkersvragen in bijlage.

Na de bespreking in de groep zorg je voor een klassikale bespreking zodat de bevindingen per groep gedeeld kunnen worden. Vanwege de structuur wordt aangeraden dit met een digitool te doen.

Dit kan bijvoorbeeld in Mentimeter, Answergarden of Nearpod.

Vervolgens ontvangen de studenten een vragenlijst die individueel wordt ingevuld (zie wederom bijlage). Na het invullen worden verschillende antwoorden klassikaal besproken.

Uitvoering - 40 min

Opdracht

Na de bespreking van de video aan de hand van diverse vragen, gaan de studenten aan de slag met verschillende casussen. De casus die wordt behandeld bevat een vergelijkbare situatie maar bevind zich dan niet in huiselijke kring maar in een werkomgeving. Elke groep krijgt één casus. Binnen de groep wordt de casus besproken en wordt er bepaald wat de overeenkomsten en verschillen zijn met de VR-film.


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Leg een casus voor aan de gehele groep. Stel daarna klassikaal de volgende vragen:

  • Vraag 1: wat is de situatie?
  • Vraag 2: wat is volgens jullie het probleem?
  • Vraag 3: hoe kan dit probleem worden opgelost?
  • Vraag 4: is dit verhaal anders dan het verhaal in de video?
  • Vraag 5: wie heeft een vergelijkbare situatie meegemaakt? Wat gebeurde er toen?

Verdiepingsopdracht

Studenten maken een strip van de casus. Maak eerst een versie waarbij het verhaal precies zo loopt zoals omschreven, maak vervolgens een tweede versie waarbij de situatie anders loopt. Je mag bij de tweede versie maar één onderdeel van het verhaal veranderen. Waar kies je voor? En waarom?

Terugkijken - 10 min

De docent blikt terug op de les door op te sommen wat er allemaal is besproken. Daarna vraagt de docent of de situatie ook zou kunnen voorkomen op school? Vindt de groep dat er regels moeten worden opgesteld voor het gebruik van internet of de mobiele telefoon in de klas? Zo ja, welke? En hoe worden de regels nageleefd?


Deze les is ontwikkeld in samenwerking met Podium


Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie