JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Bizarre Appgroepen

In de documentaire ‘Bizarre Appgroepen’ gaat tech-journalist Daniël Verlaan undercover in tientallen WhatsApp-groepen waar Nederlandse pubers in zitten. Hij ontdekte dat hier heftige beelden worden gedeeld. De studenten gaan aan de hand van de documentaire in gesprek over hun eigen ervaringen en de rol van ouders/verzorgers/professionele opvoeders.

Bizarre Appgroepen
Tijdsduur:
90 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
-
In te zetten bij:
Burgerschap | Mediawijsheid | SLB

Competentie

Reflecteren op mediagebruik.

Discussiëren over media.

Verbinden via media.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Omgaan met sociale media.

Lesdoelen

 • De student kan eigen ervaringen met Whatsappgroepen benoemen;
 • De student kan voor- en tegenargumenten geven bij de stelling;
 • De student kan het perspectief van ouders/verzorgers/professionele opvoeders innemen.

Te leveren producten

Lijst met do’s en don’ts voor ouders/verzorgers/professionele opvoeders.

Beginsituatie

De student is zelf actief in Whatsappgroepen. Er is echter niet eerder stilgestaan bij het effect van deze groepen en het gedrag dat er wordt vertoond in de groepen.

Vooruitkijken - 30 min

Vertel de klas dat jullie de documentaire ‘Bizarre Appgroepen’ gaan bekijken*. In de documentaire gaat tech-journalist Daniël Verlaan maanden undercover in tientallen WhatsApp-groepen waar Nederlandse pubers in zitten. Hij ontdekte dat hier beelden zoals onthoofdingen en executies in gedeeld worden. Wat moeten scholieren met al die heftige beelden? En wat moeten ouders/verzorgers/professionele opvoeders ermee?

Vermeld voor je de documentaire start dat er schokkende beelden gedeeld gaan worden.

*RTL-nieuws heeft ook dit artikel geschreven over WhatsApp-groepen van scholieren. Je kunt dit artikel met studenten doorlezen ter vervanging van de documentaire.

Uitvoering - 50 min

Opdracht 1 (10 min.)

Verdeel de klas in groepjes van drie tot vier studenten. De studenten krijgen de tijd om de documentaire na te bespreken. De volgende vragen kunnen worden besproken.

 • Wat vond je van de documentaire?
 • Wat is je het meest bijgebleven?
 • Wat verbaasde je?
 • Welke ervaringen heb jij met Whatsappgroepen?
 • Word jij weleens aan een Whatsappgroep toegevoegd waarin allemaal onbekende mensen zitten? Wat doe je als dit gebeurt?
 • Heb je zelf wel eens in een Whatsappgroep gezeten waarin bizarre beelden werden gedeeld? Wat vond je daarvan? Hoe ging je daarmee om?
 • Heb je wel eens bizarre beelden doorgestuurd naar anderen?

Nadat de studenten onderling ervaringen hebben uitgewisseld, geef je elke groep de ruimte om ook klassikaal ervaringen te delen. Wat is er binnen het groepje besproken dat ook voor de rest van de groep interessant is?

Opdracht 2 (20 min.)

Bekijk nogmaals het fragment van 15:58 tot 16:11 min. Er wordt gezegd: ‘Zelf dit soort beelden zien doet niks, je houdt er niks aan over’. Wat wordt er bedoeld met deze uitspraak? Ben je het ermee eens of oneens?

De studenten gaan discussiëren aan de hand van de stelling: je houdt niks over aan het bekijken van bizarre beelden. Verdeel de klas in een groep voorstanders en een groep tegenstanders. De studenten krijgen 10 minuten de tijd om met elkaar argumenten voor of tegen de stelling te bedenken. Zorg daarna dat de studenten zo gaan zitten dat ze de andere partij kunnen aankijken. Als studenten iets willen inbrengen, gaan ze staan. Als docent ben je de debatleider en geef je studenten het woord. Op deze manier kun je het debat gestructureerd laten plaatsvinden. Zet de timer op tien minuten en laat het debat beginnen!

Opdracht 3 (20 min.)

Laat de studenten zich inleven in het perspectief van de ouders/verzorgers/professionele opvoeders. Wat is de rol van de opvoeder? Hoe moeten de ideale ouders/verzorgers/professionele opvoeders hiermee omgaan en wat moeten zij vooral niet doen? Wil je de studenten input geven om hierover na te denken, laat hen dan dit artikel van RTL-nieuws bekijken. Hier wordt antwoord gegeven op vijf vragen over beelden delen via Whatsappgroepen.

De studenten krijgen de opdracht om do’s en don’ts op te schrijven.

Bespreek de ideeën na. Stel vragen als: Hoe hebben jullie dit aangepakt? Hoe was het om het gedrag in Whatsappgroepen te bekijken vanuit het perspectief van de ouders/verzorgers/professionele opvoeders? Over welke do’s of don’ts zijn de studenten het eens? Waarover was er veel discussie? Hoe komt dat? Hoe zoek je de balans tussen wat de opvoeder wil en wat het kind wil?


Opdracht vereenvoudigd – Extra uitleg

Om opdracht 3 te vereenvoudigen geef je alle studenten het artikel op papier. Geef de studenten in een tweetal de opdracht om alle tips die ze vinden te markeren. Waar wordt een advies gegeven aan de ouders over hoe om te gaan met bizarre Whatsappgroepen? Als alle uitspraken zijn gemarkeerd, geef je de studenten de opdracht om de uitspraken zo op te schrijven, dat iemand die het artikel niet heeft gelezen het ook begrijpt.

Kunnen de studenten naast de beschreven tips nog andere tips bedenken? Wat is belangrijk dat de ouder doet als hun kind in bizarre Whatsappgroepen zit?

Bepaal vervolgens met de groep welke tips do’s zijn en welke tips don’ts zijn.


Verdiepingsopdracht

Als verdieping op de do’s en don’ts opdracht, kun je studenten de opdracht geven een campagne te maken. De campagne richt zich op ouders/verzorgers/professionele opvoeders. Wat moeten ouders/verzorgers/professionele opvoeders over dit thema weten als ze kinderen of jongeren opvoeden? Denk er ook aan hoe je je tot de doelgroep gaat richten. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een poster, informatiefolder, video, presentatie, etc.

Tip: Wanneer studenten een poster of informatiefolder maken, is canva.com een handige tool om te gebruiken.

Zorg dat er in de campagne antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:

 • Wat gebeurt er in sommige Whatsappgroepen?
 • Wat zijn de gevaren van het delen van bizarre beelden in Whatsappgroepen?
 • Welke do’s en don’ts wil je de ouders/verzorgers/professionele opvoeders meegeven?

 

Terugkijken - 10 min

Bespreek met de klas: Hoe kijk je terug op deze les? Wat is je het meest bijgebleven?

De studenten formuleren voor zichzelf een goed voornemen naar aanleiding van de les. Geef de opdracht om deze zin aan te vullen: ik ga vanaf vandaag…

Tip: Vraag in een latere les nog eens naar de goede voornemens. Bij wie is het gelukt om zich te houden aan het voornemen?

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie