JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Beelddagboek | Les 3 | Kijk terug: welke stappen heb jij gezet?

Het Beelddagboek geeft studenten inzicht in hun eigen voortgang ten opzichte van het leerdoel. De studenten blikken terug op de afgelopen periode en maken een pitch, vlog, video, geluidsopname of tekst over de groei die zij hebben doorgemaakt.

Beelddagboek | Les 3 | Kijk terug: welke stappen heb jij gezet?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student | Padlet | Presentatie les 3 | Single point rubric
In te zetten bij:
SLB | Alle vakken

Competentie

Competentie LOB: Loopbaansturing.

Lees hier meer over de verschillende Loopbaancompetenties

Competentie mediawijsheid: Apparaten en software bedienen.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Aan leerdoelen werken.

Voorbereiding

Download hier het lesmateriaal voor de hele serie. In de handleiding krijg je een overzicht van de lessenserie, planning en materialen. Hier vind je ook het sjabloon voor Padlet en de uitleg hoe je een Beelddagboek aanmaakt voor jouw klas.

Download hier de presentaties voor Les 3. Klik hier voor de single point rubric, die je nodig hebt voor deze les.

Lesdoelen

  • De student kan benoemen hoe er aan het groeidoel is gewerkt en welke stappen zijn gezet;
  • De student maakt een pitch, vlog, video, geluidsopname of tekst over het Beelddagboek;
  • De student geeft feedback op de reflectie van andere studenten met behulp van een single point rubric.

Te leveren producten

Reflectie in de vorm van een pitch, vlog, video, geluidsopname of tekst.

Beginsituatie

In de vorige lessen en periode heeft de student op het Beelddagboek bijgehouden hoe er aan het leerdoel/groeidoel is gewerkt. Door middel van foto’s met beschrijving heeft de student het eigen leerproces in beeld gebracht.

In deze les blikken de studenten terug op de afgelopen periode aan de hand van het Beelddagboek. Ze maken een klein product over het Beelddagboek en de groei die zij hebben doorgemaakt.

Vooruitkijken - 10 min

Leg uit: kies een top 3 uit met foto’s die jij het meest opvallend vond en deel met de klas hoe deze momenten hebben bijgedragen aan jouw ontwikkeling, dit kan in de vorm van een pitch, vlog, video, audio of tekst.

Voor de top 3 kiest de student foto’s, die:

  • Cruciale momenten weergeven: een moment waarop je dacht, hey, ik kan het beter zó doen!
  • Een concrete stap weergeven: welke kleine stap heb je écht genomen?

Zet die drie foto’s bovenaan in jouw kolom van de Padlet. Schrijf daar ook een aantal steekwoorden ter voorbereiding van het maken van het eindproduct bij.

De studenten mogen dit individueel doen, maar mogen ook overleggen in kleine groepjes.

Uitvoering - 45 min

Zet het Beelddagboek op Padlet klaar op het scherm. Elke student maakt het eindproduct. Bij een opname van een vlog, video of geluidsfragment, mag het maximaal 1 minuut duren, bij een tekst maximaal een half A4. Als je als docent ervoor kiest dat alle studenten een pitch voor de klas doen, houd je meer tijd over voor de uitwisseling, omdat de tijd voor opnemen wegvalt.

Het eindproduct moet antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Aan welk doel heb je gewerkt?
  2. Welke 3 inzichten of leermomenten heb je gekozen?
  3. Waarom zijn dit leermomenten voor jou?

Maak duidelijk hoe veel tijd ze hiervoor krijgen. Dit hangt van je les af maar ook van het soort opleiding en eindproduct dat ze van jou mogen maken. Wees streng in de tijd, want je wilt wel gezamenlijk afronden.

Gezamenlijk naar producten kijken
Om gezamenlijk af te ronden bekijk je elkaars producten in groepjes. Laat studenten elkaar feedback geven op de gemaakte producten. Hiervoor kan je weer een single point rubric laten invullen of een tip en een top laten geven.

Terugkijken - 5 min

Stel de studenten klassikaal na afloop de vraag: Wat vond je ervan om met foto’s aan je leerdoel te werken?

Blik gezamenlijk terug op de hele periode.

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie