JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Beelddagboek | Les 1A | Waarom zou je een dagboek bijhouden?

Het Beelddagboek geeft studenten inzicht in hun eigen voortgang ten opzichte van het leerdoel. In deze les leert de student over het belang van bijhouden van een dagboek en maakt kennis met Padlet.

Beelddagboek | Les 1A | Waarom zou je een dagboek bijhouden?
Tijdsduur:
60 min.
Mbo-niveau:
3 | 4
Benodigdheden:
Device per student | Padlet | Presentatie
In te zetten bij:
SLB | Alle vakken

Competentie

Competentie LOB: Loopbaansturing.

Lees hier meer over de verschillende Loopbaancompetenties

Competentie mediawijsheid: Apparaten en software bedienen.

Lees hier meer over de verschillende mediawijsheid competenties

Thema

Aan leerdoelen werken.

Voorbereiding

Download hier het lesmateriaal voor de hele serie. In de handleiding krijg je een overzicht van de lessenserie, planning en materialen. Hier vind je ook het sjabloon voor Padlet en de uitleg hoe je een Beelddagboek aanmaakt voor jouw klas.

Let op: Je kunt ervoor kiezen les 1A en les 1B direct na elkaar te geven, of op te splitsen en op twee momenten te geven. Wanneer je ervoor kiest beide lessen op één moment te geven, vervalt de afsluiting van les 1A en de eerste opdracht van les 1B.

Voor deze les kun je kiezen uit deze presentaties:

Voorbereiding Les 1A
Maak zelf vóór de les een Padlet aan in de stijl van ‘Kolom’. Maak drie kolommen met per kolom een vraag:

 1. Wat vond je in deze les verrassend?
 2. Welk weetje over dagboeken is je bijgebleven?
 3. Hoe groot is de kans dat je privé een vorm van een dagboek gaat bijhouden? (evt.: Plaats een emoji, foto of afbeelding.)

Voorbereiding bij les 1A en 1B samen
Voeg vóór de les de doelen aan de presentatie toe waaruit studenten kunnen kiezen. In de presentatie staan nu voorbeelden voor softskill-doelen; je kunt er ook voor kiezen om vakinhoudelijke doelen te gebruiken.

Lesdoelen

 • De student kan voordelen noemen van het bijhouden van een dagboek;
 • De student weet wat de opdracht “Beelddagboek” inhoudt en weet de Padlet te vinden en te gebruiken.

Te leveren producten

Padlet met reflectie op de les.

Beginsituatie

Studenten beginnen aan een nieuwe opdracht, module of stage. Ze weten wat ze aan het einde daarvan behaald of geleerd willen hebben. Hiervoor kiezen of stellen zij een doel op waaraan zij de komende tijd werken met behulp van de lessenserie Beelddagboek.

Vooruitkijken - 10 min

Wat heb je aan een dagboek?

Stap 1 | Waar denk je aan bij het woord “dagboek”?

Stel de vraag klassikaal of laat met z’n tweeën bespreken.

Stap 2 | Wie heeft ervaring met een dagboek?

Vraag klassikaal wie er een dagboek, blog of vlog bijhoudt, of in het verleden heeft gedaan. Je kunt ook naar beroemde mensen verwijzen die een dagboek/blog/vlog bijhielden of bijhouden. Kijk hier voor de historische grootheden en hier voor de actuelere sterren (studenten kennen ook vast mensen).

Uitvoering - 35 min

Uitvoeren 1 | In gesprek over sociale media en dagboeken

Laat de twee stellingen op de presentatie zien.

 1. “Sociale media zijn een soort dagboeken geworden.”
 2. “Een dagboek bijhouden kan leuk zijn, maar heeft geen effect op je leven.”

Bespreek de stellingen met de werkvorm denken-delen-uitwisselen.

 • Denken: Studenten kiezen per tweetal één van de stellingen en denken eerst 1-2 minuten in stilte na over de stelling en maken eventueel notities.
 • Delen: Ze praten 2 minuten met een medestudent over hun mening.
 • Uitwisselen: De docent vraagt een aantal studenten om hun meningen in de klas te delen. Hieruit kan een discussie ontstaan.

Uitvoeren 2 | Wat zegt de wetenschap over het bijhouden van een dagboek?

Als je klas open staat voor wat meer wetenschappelijke informatie kan je deze video kijken (2:10 min. Waarom zou ik een dagboek bij moeten houden?). Neuro Habits vertelt in de video uit wetenschappelijk perspectief wat het bijhouden van een dagboek kan betekenen. Laat studenten de video kijken en in steekwoorden noteren welke voordelen genoemd worden. Bespreek de video na en leg moeilijke begrippen uit. Maak hierbij een verbinding tussen wat studenten noemden tijdens het gesprek over sociale media en dagboeken, en de video.

Dit wordt in de video genoemd: je leert beter met stress om te gaan; het kan helpen om bepaalde doelen te bereiken.

Opdracht uitleggen voor Beelddagboek

Laat aan de hand van de dia in de presentatie zien wat de student gaat doen de komende weken. De details van de opdracht zullen in les 1B aan de orde komen.

Terugkijken - 15 min

Laat studenten een account voor Padlet aanmaken en inloggen (met de schoolmail). Je laat ze terugkijken op een aparte Padlet die je zelf voor deze opdracht aanmaakt (dus niet de Padlet die je straks voor je Beelddagboek gebruikt).

Je hebt voor de les een Padlet aangemaakt in de stijl van ‘Kolom’. Studenten beantwoorden de vraag door zelf een tekstvakje toe te voegen of een afbeelding of foto te plaatsen. Op deze manier krijg jij feedback over de leerdoelen en maken studenten kennis met Padlet.

Vragen voor de Padlet:

 1. Wat vond je in deze les verrassend?
 2. Welk weetje over dagboeken is je bijgebleven?
 3. Hoe groot is de kans dat je privé een vorm van een dagboek gaat bijhouden? (evt.: Plaats een emoji, foto of afbeelding.)

Dit is een product van het Practoraat Mediawijsheid. Onze lessen vallen onder de Creative commons licentie