JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Addicted to your Phone – mindful media gebruiken

Addicted to your Phone – mindful media gebruiken
Tijdsduur:
60 min.
Mbo niveau:
3/4
Benodigdheden:
Beamer, laptop
In te zetten bij:
Burgerschap / mediawijsheid

Competentie

Strategie

Thema

Omgaan met (sociale) media

Lesdoelen

 • Studenten krijgen inzicht in hun smartphone gebruik.
 • Studenten kunnen bewuste keuzes maken t.a.v. hun smartphone gebruik.

Te leveren producten

Wordcloud vol ideeën voor mindful mediagebruik in Mentimeter/op papier

Beginsituatie

Internet is zo aanwezig in onze maatschappij, dat steeds meer mensen niet meer zonder hun telefoon of tablet kunnen. Elk verloren moment komt zo in het teken te staan van Whatsapp, Facebook of andere online toepassingen. Dat kan leiden slapeloosheid.

De student krijgt in deze les inzicht in zijn eigen smartphone gebruik en ervaart hoe dit gebruik invloed heeft op zijn of haar leven. Daarnaast geef je een ‘tool’ mee die hij voor zichzelf in kan zetten.

Vooruitkijken - 20 min

Les 1: Start de les klassikaal met de volgende vragen. (Dit kan eventueel in Mentimeter. Mentimeter instellingen staan tussen haakjes. Wil je weten hoe dit werkt? Kijk dan hier.

Kant en klare presentatie: https://www.mentimeter.com/s/874b3e7c504db716b9c9ab85eb19d6c2/8aa8fdcd1bd7 Dit werkt alleen op je eigen account)

 • Hoe vaak bekijk jij je telefoon gemiddeld op een dag? (wordcloud, 1 antwoord)
 • Welke apps gebruik je het meest? (wordcloud, 5 antwoorden)
 • Hoeveel tijd besteed je aan deze apps? (wordcloud, 1 antwoord)
 • Vind je het veel, de tijd die je hebt besteed aan je telefoon? (multiple choice, ja/nee)
 • Bedenk drie dingen die je ook in die tijd had kunnen doen. (Open ended)

 

Les 2: Start de les klassikaal met de volgende vragen.

 • Heb je de app geinstalleerd? (multiple choice, ja/nee)
 • Hoeveel tijd heb je besteed op je telefoon? (wordcloud, 1 antwoord)
 • Vind je het veel, de tijd die je hebt besteed aan je telefoon? (multiple choice, ja/nee)

Uitvoering - 30 min

Basisopdracht

Les1:

Stuur ze naar de volgende website en laat ze op eigen tempo doornemen. (6 min)
Alleen hoofdstukje 1 en 2 en het filmpje dat ze de telefoon moeten opnemen.
https://nos.nl/op3/artikel/2222101-heeft-onze-telefoon-ons-onderdeduim-en-wat-betekent-dat.html

Als bovenstaande link niet werkt: https://lab.nos.nl/projects/telefoonverslaving/index.html

Je start de les met de volgende oefening waarbij studenten moeten multitasken. Hierbij gaat het erom dat ze ervaren hoeveel energie het kost om met meerdere taken tegelijkertijd bezig te zijn. Voorbeelden van twee oefeningen

 

 1. Laat de studenten eerst  afwisselend een letter van de zin

T H E   F U T U R E  W I L L  BE  F A N T A S T I C

 

en de cijferreeks schrijven

 

1, 2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,7 ,8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Ze moeten met een stopwatch op hun telefoon bijhouden hoe lang ze hier over doen. De tijd moeten ze ergens noteren.

 

Laat de studenten vervolgens eerst de zin

T H E   F U T U R E  W I L L  BE  F A N T A S T I C

 

en dan de cijferreeks opschrijven

1, 2, ,3, ,4, ,5, ,6, ,7 ,8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

Ze moeten wederom met een stopwatch op hun telefoon bijhouden hoe lang ze hier over doen. De tijd moeten ze weer noteren.

 

Bevraag een aantal studenten via Teachery naar de uitkomsten

Of via Mentimeter iedereen de uitkomsten laten geven in een wordcloud

 

 1. Deze opdracht is meer fysiek. Je doet drie oefeningen met studenten op meerdere manieren:
 1. handklap spel (zoals kinderen vaak doen)
 2. van 1 tot 10 tellen met je vingers; ieder om en om een cijfer
 3. Zeg samen een zin. Ieder om en om een woord

 

Zet de studenten in twee rijen tegenover elkaar.

 

De eerste ronde laat je de studenten iedere opdracht een voor een samen uitvoeren.


De tweede ronde bepaal jij het moment waarop ze switchen van opdracht 1 naar 2 naar 3. Je kunt eventueel ook nog tussentijds weer laten switchen (1,3,2,1). Dan moeten ze ook nog onthouden met welke partner ze waar in de opdracht waren. (hierbij moeten ze multitasken)

 

Na de opdracht bespreek je met de klas hoe ze het verschil tussen de beide opdracht hebben ervaren.

 

Maak vervolgens de vergelijking met sociale media. Je bent continu aan het multitasken; tussen de online wereld en het hier en nu, binnen de online wereld tussen verschillende apps. Dat kost heel veel energie. Daarnaast kan het er voor zorgen dat je voortdurend wordt afgeleid. Hierdoor kun je je minder goed concentreren op waar je eigenlijk mee bezig bent.

 

les2:

 

Stuur ze terug naar de website en laat ze verdergaan met hoofdstukje 3 en 4.

https://nos.nl/op3/artikel/2222101-heeft-onze-telefoon-ons-onderdeduim-en-wat-betekent-dat.html

 

Als bovenstaande link niet werkt:

https://lab.nos.nl/projects/telefoonverslaving/index.html

 

Introduceer het begrip mindfulness. Mindfulness betekent juist dat je met je volle aandacht aanwezig bent in het hier en nu. De kunst is om je gebruik van social media te laten bijdragen aan wat je op dat moment aan het doen bent. Hoe doe je dat? Heeft iemand wel eens gedaan wat hierop lijkt? Mindfulness, yoga, pilates?

 

Doe samen met de leerlingen een mindfulness oefening voor beginners. Wederom twee keuzes.

(voor de oefeningen: Mindfulness in Schools, TedX talk van Richard Burnett.

Oefening 1

Luister naar geluiden, 3 minuten: laat de studenten ontspannen zitten op hun stoel. Vraag hen om zich achtereenvolgens 30 seconden te concentreren op de geluiden buiten de klas, ín de klas en de geluiden in hun lichaam. Laat ze daarna rustig terugkomen en bespreek kort wat ieder hoorde.

Oefening 2

Richt de aandacht 2 minuten op het contact van de voeten met de vloer en volg de lichamelijke gewaarwordingen. Begeleid de oefening en bespreek de ervaringen met studenten na.

Terugkijken - 10 min

Les1:

Laat studenten hun ervaringen met elkaar uitwisselen. Eerst in groepjes van 2, daarna klassikaal in mentimeter.

 • Welke ideeën heb je voor een slimmer smartphone gebruik? (wordcloud, 5 entries)

Bespreek dit klassikaal

Laat studenten de beste noteren voor henzelf

Huiswerk. Laat studenten een week lang hun telefoongebruik bijhouden met de app ’in Moment’ (iOS) of Menthal (Android). Terugkoppeling in de volgende les.

 

Les 2:

Laat studenten hun ervaringen met elkaar uitwisselen. Eerst in groepjes van 2, daarna klassikaal in mentimeter.

 • Welke ideeën heb je nú voor een slimmer smartphone gebruik? (wordcloud, 5 entries)

Bespreek dit klassikaal

Laat studenten de beste noteren voor henzelf.

Extra voor docenten:

Wat is mindful mediagebruik?

Er is niets mis met social media. Maar als je er voortdurend door wordt afgeleid, kun je je minder goed concentreren op waar je eigenlijk mee bezig bent. Mindfulness betekent juist dat je met je volle aandacht aanwezig bent in het hier en nu. De kunst is dus om je gebruik van social media te laten bijdragen aan wat je op dat moment aan het doen bent. Hoe doe je dat?

 • Zet pushberichten uit
 • Check social media op vaste tijdstippen
 • Zet je telefoon uit in gesprek met een ander en leg hem niet op tafel
 • Tel tot tien voor je iets deelt

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie