JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Oefenen van zoekvaardigheden

Het aanleren van zoekvaardigheden. Tips over welke zoekfuncties je kan gebruiken!

Oefenen van zoekvaardigheden
Tijdsduur:
0 min.
Mbo niveau:
3 - 4
Benodigdheden:
Placemats
In te zetten bij:
SLB, Nederlands

Competentie

 • Kan de betrouwbaarheid van informatie beoordelen.
 • Kan de aard van informatiebronnen inschatten: weet bijvoorbeeld informatieve bronnen van entertainmentbronnen te onderscheiden.

Thema

Informatiezoekvaardigheden

Lesdoelen

Het aanleren van zoekvaardigheden

Te leveren producten

Beginsituatie

Theorie + opdracht:

Tips over welke zoekfuncties je kan gebruiken:

Zoektips of deze checklist.

 

Opdracht:

Studenten lopen tegen zoek– en denkvaardigheden aan. Een mogelijkheid om hiermee om te gaan is de CoRT methode(Cognitive Research Trust: De CoRT), die onderstaande punten als denktools noemt om denkvaardigheden te bevorderen.

Denk bij elk onderzoek aan de volgende punten:

 1. Plus / min / interessant: welke positieve, negatieve en interessante zaken zijn te benoemen?
 2. Beschouw alle factoren: welke factoren spelen mee in het nemen van een besluit?
 3. Regels: aan welke regels moet je je houden?
 4. Consequenties en vervolg: wat zijn de consequenties en de gevolgen op korte, middellange en lange termijn?
 5. Doelen: wat wil je precies bereiken?
 6. Planning: hoe kun je het plan uitvoeren?
 7. Prioriteiten: welke factoren zijn het belangrijkst?
 8. Alternatieven, mogelijkheden, keuzes: welke andere mogelijkheden zijn er?
 9. Besluiten: een beslissing nemen gebaseerd op uitkomsten van de andere punten.
 10. Andermans standpunt: hoe kijken anderen hier tegenaan?

Vooruitkijken - 0 min

Studenten zijn in staat snel antwoord te geven, maar hebben moeite met de onderbouwing van het antwoord. In een discussie zal dit antwoord het dan ook snel afleggen tegen een goed onderbouwt antwoord. Met behulp van de CoRT methode leert de student zijn antwoord bouwen doordat deze zichzelf een methode aanleert. Deze methode is ook goed te gebruiken in het formuleren van zoekopdrachten.

De basisopdracht is goed uit te voeren voordat de CoRT methode is toegepast. De verdiepende opdracht kan worden uitgevoerd na uitleg van de CoRT methode.

Uitvoering - 0 min

Basisopdracht

Coöperatieve werkvorm: Placemat
Elk groepje van vier studenten krijgt een vel papier, met in het midden een rechthoek. Vanuit de hoeken van de rechthoek trekken de studenten lijnen naar de hoeken van het papier. Op die manier ontstaan er nog vier vakken, voor elk groepslid een vak.

Vraagstelling: wat zou jij printen met een 3D-printer om te zorgen voor meer geluk?

Daarna gaan de studenten overleggen en formuleren ze een gemeenschappelijk antwoord. Dat schrijven ze op in de gemeenschappelijke rechthoek. Daarop volgt de klassikale uitwisseling. De placemat is een vorm van zelfstandige verwerking. De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen, zijn: luisteren, overleggen en overeenstemming bereiken. De tijdsduur is vijf tot tien minuten.


Verdiepingsopdracht

“Bij aanhalingstekens zoekt Google naar de complete zin”

Weet je 1 woord niet meer? Gebruik dan een * bijvoorbeeld bij Jan * Balkenende. De zoekresultaten laten nu allemaal zijn tweede naam zien.

Je kunt bereik aangeven met drie punten, bijvoorbeeld: verkeersdoden Nederland 2003…2007

Kijk op support.google naar meer zoekcommando’s.

Geef de studenten een link naar de Speurtocht door het internet. Laat de studenten individueel de speurtocht ‘beantwoorden’. Na afloop gezamenlijk bespreken. Er zijn bepaalde zoekvaardigheden die in de voorbeeld speurtocht terugkomen en getraind worden.

 • Vertalen van woorden (Google Translate, mijnwoordenboek.nl)
 • Routeplannen (Google Maps, anwb routeplanner)
 • Valuta omrekenen (cash converter)
 • Opzoekvraag (kennis, wikipedia, directe bronnen)
 • Snelle zoekfuncties op computer (Windows: Control + F, Apple: Command + F)

Terugkijken - 0 min

 • Kan de student zijn zoekvraag beter opbouwen?
 • Is de student handiger geworden met zoeken?

Onze lessen vallen onder de Creative common licentie