JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Online nieuwszender Channel 6 Fake News

Mbo-studenten van het Mediacollege Amsterdam vormden afgelopen maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen redactie van de door hen zelf opgezette online nieuwszender Channel 6 Fake News (C6FN).

Online nieuwszender Channel 6 Fake News

Renske - 22 mei 2018

Mbo-studenten van het Mediacollege Amsterdam vormden afgelopen maart 2018 de redactie van de door hen zelf opgezette online nieuwszender Channel 6 Fake News (C6FN). De studenten deden via YouTube, Facebook en Instagram verslag van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Ze spraken met (kandidaat) politici en kiesgerechtigden en deden verslag van verkiezingsdebatten. Op de verkiezingsdag zelf waren ze aanwezig bij stembureaus en de uitslagenavonden van politieke partijen om daar verslag te doen.

De jongeren brachten zowel echt nieuws, als fake news over de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum en onderzochten en becommentarieerden op C6FN beide vormen van nieuws.

Jongeren informeren zichzelf tegenwoordig vooral via social media. Hun focus op social media zorgt ervoor dat ze kwetsbaar zijn voor nepnieuws en eenzijdige berichtgeving. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen waarschuwde minister van BZK Kajsa Ollongren over het negatieve effect hiervan op de democratie. Met het C6FN project is gehoor gegeven aan de oproep van de minister om hierover bij jongeren meer bewustzijn te creëren. Mede daarom bezocht minister Ollongren op 14 maart de redactie van C6FN.
C6FN is een initiatief van Stichting F6 en Mediacollege Amsterdam in samenwerking met het Practoraat Mediawijsheid. Met opzet van een door jongeren georganiseerde en bemande online nieuwszender willen Stichting F6 en Mediacollege Amsterdam jon-geren meer bij de (lokale) politiek en verkiezingen betrekken.
C6FN is tot stand gekomen met medewerking van verschillende partijen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en AT5. De NVJ heeft bij voorbereiding van de nieuwszender studenten geleerd hoe je een redactie opbouwt en redactieformule opstelt. Via bezoek aan AT5 konden de studenten zien hoe een echte politieke nieuwsredactie functioneert. Ook heeft de bekende YouTube-vlogger Ismail Ilgun een training over vloggen gegeven. Met het C6FN project opgedane ervaringen voor het vak Burgerschap worden o.a. verspreid via www.mbomediawijs.nl en de MBO Raad.

Renske

Verder lezen