JE HEBT ONS GEHACKT

emoji

Dan is deze conferentie echt wat voor jou!

Project BeeReal | Weerbaarheid tegen desinformatie

Wij zien binnen het beroepsonderwijs dat jongeren niet weerbaar genoeg zijn tegen de effecten van desinformatie. Daarom zijn wij, met het project ‘BeeReal’

Project BeeReal | Weerbaarheid tegen desinformatie

Renske - 2 november 2020

Wij zien binnen het beroepsonderwijs dat jongeren niet weerbaar genoeg zijn tegen de effecten van desinformatie. Daarom zijn wij, met het project ‘BeeReal’, de samenwerking aangegaan met Kennisnet, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Netwerk Mediawijsheid.

Als docent maak je tientallen keuzes in een les. Sommige zijn goed voorbereid, maar veelal moet je inspringen op situaties die ter plekke ontstaan. Dan kan het gebeuren dat je niet altijd grip kan houden. Wat doe je wanneer desinformatie en wantrouwen de overhand krijgen? En je als docent de tijd en de ruimte niet hebt om bepaalde meningen te stroomlijnen? Gedurende mijn onderwijscarrière heb ik verschillende collega’s gesproken over zulke voorvallen. Bij zulke gesprekken stond altijd dezelfde vraag centraal: hoe geef je voldoende ruimte aan andere meningen, zorg je ervoor dat je niemand tekortdoet maar belicht je tevens de noodzaak om kritisch te zijn op bepaalde informatie?

In de casus ‘Wantrouwen studenten richting docenten en lesmateriaal‘ beschrijf ik een casus uit de praktijk, waarin duidelijk wordt wat de problematiek is waar docenten mee te maken kunnen krijgen als het gaat om desinformatie.

Over BeeReal

Met het project ‘BeeReal’ wil Netwerk Mediawijsheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de weerbaarheid tegen desinformatie bij jongvolwassenen vergroten. ‘BeeReal’ is gericht op de jongvolwassenen die een opleiding volgen voor beroepen in de onderwijssector, zorg en welzijnssector en de mediasector, én op hun docenten. Voor de focus en maximale impact van het project is gekozen voor deze opleidingen en studenten, omdat zij (gaan) werken met kwetsbare groepen, waarvoor mediawijsheid en weerbaarheid tegen desinformatie extreem belangrijk is.

Er wordt in het najaar van 2020 onder andere een activatietool en educatief programma ontwikkeld. Lees meer op mediawijzer.net/beereal.

Renske

Verder lezen